Ogólne

Pomoc dla Ukrainy - najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje związane z pomocą dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli na naszym terenie schronienie przed wojną.

Grafika przedstawiająca powiat pszczyński z lotu ptaka, na zdjęciu naniesiona flaga Ukrainy.

Ważne numery

  • Uzyskanie informacji o możliwości zakwaterowania uchodźców, którzy znaleźli się na terenie powiatu pszczyńskiego: +48 32 449 23 33 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pszczynie)
  • Informacje o przyjęciu dziecka do oddziału przygotowawczego w szkole ponadpodstawowej (dla osób, które ukończyły 9. klasę w ukraińskim systemie i nie znają języka polskiego): sekretariat Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie, tel. +48 32 210 37 79
  • Zgłaszanie ofert udzielenia pomocy: ukraina@powiat.pszczyna.pl

Важливі цифри

  • Отримання інформації про можливість розміщення біженців, які опинилися в Пщинському повіті: +48 32 449 23 33 (у робочий час Пщинського повітового управління)
  • Підготовчі класи створені для учнів, які закінчили 9 клас української системи освіти і не володіють польською мовою. У такому класі навчальний процес адаптується до потреб і можливостей учнів. Інформацію надає секретаріат Повітового шкільного комплексу No2 м. Пщина за тел. +48 32 210 37 79
  • Подання пропозицій щодо надання допомоги: ukraina@powiat.pszczyna.pl

.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości