Powiat pszczyński - podstrona

Przybywa zorganizowanych miejsc tymczasowego kwaterowania

Każdego dnia rośnie liczba uchodźców z Ukrainy, którzy znajdują schronienie w naszym powiecie.

Według danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, do poniedziałku, 14 marca już ponad 500 osób skorzystało z zorganizowanych miejsc tymczasowego zakwaterowania. Aktualnie w 21 obiektach przebywa 441 osób (część zostało wykwaterowanych).

- Dziękuję gminom, jednostkom, przedsiębiorcom i wolontariuszom, którzy wkładają wiele wysiłku, by zapewnić obywatelom Ukrainy dobre warunki. Mamy też informacje, że w rodzinach schronienie znalazło niemal 800 osób. Z serca dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy przyjęli pod swój dach gości z Ukrainy. Dzięki temu w naszym powiecie pomoc trafia już do niemal 1300 potrzebujących - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Kolejne zorganizowane miejsca dla uchodźców zostaną uruchomione jeszcze w tym tygodniu.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości