Powiat pszczyński - podstrona

Powiatowy newsletter

Jeżeli skorzystacie Państwo z subskrypcji naszego newslettera, jako pierwsi zostaniecie powiadomieni o:

 • najnowszych informacjach dotyczących życia powiatu i jego mieszkańców,
 • aktualnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych,
 • najważniejszych inwestycjach w powiecie, remontach i przebudowach,
 • aktualnych ofertach pracy oraz naborach wniosków na staże, prace interwencyjne oraz innych instrumentach wsparcia, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie,
 • ogłoszeniach, konkursach, ofertach,
 • komunikatach dotyczących pracy Starostwa Powiatowego w Pszczynie i podległych mu jednostek.

Czym właściwie jest newsletter?

Newsletter, subskrypcja czy internetowa prenumerata jest to jedna z form pozyskiwania informacji przez Internet. Newsletter jest narzędziem pozwalającym na komunikowanie się z czytelnikami danego serwisu internetowego. Jest to usługa - coś w rodzaju darmowej prenumeraty - która polega na wysyłaniu na adres e-mail osoby zapisującej się do newslettera artykułów bądź ich skrótów wraz z odniesieniem na adres, na którym się znajdują.

Wiele stron internetowych, portali i serwisów informacyjnych za pośrednictwem newslettera przekazuje swoim stałym czytelnikom najnowsze wiadomości, publikowane na danej stronie internetowej, komunikaty, uwagi czy też aktualne promocje. Newsletter powiatowy będzie trafiał na Państwa maile raz w tygodniu.

W jaki sposób można zapisać się do newslettera?

Aby zostać odbiorcą newslettera, należy przede wszystkim dopisać się do listy subskrybentów, czyli osób zainteresowanych otrzymywaniem najnowszych informacji. Strona internetowa obsługująca newslettery posiada odpowiednią zakładkę i instrukcję zapisów. Dopisanie się do listy subskrybentów zawsze odbywa się przez wpisanie swojego adresu e-mail do odpowiedniego formularza. Niektóre serwisy internetowe umożliwiają także wybór dziedzin, z których będą przysyłane newslettery.

W każdym momencie można również wypisać się z listy, wówczas nie będą już Państwo więcej otrzymywać wiadomości na swój adres e-mail.

Regulamin

 1. Wydawcą Newslettera jest Starostwo Powiatowe w Pszczynie.
 2. W ramach usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Starostwo, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej Newsletterem.
 3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.powiat.pszczyna.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
 4. Zamówienie usługi Newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.powiat.pszczyna.pl:
  • wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail, na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter oraz nazwy użytkowania
  • aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 5. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole temat, określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów.
 7. Zapisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez starostę pszczyńskiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna w celu otrzymywania informacji w ramach powiatowego newslettera.
 8. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.

Obowiązek informacyjny - RODO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Starosta Pszczyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie: Starostwo Powiatowe w Pszczynie ul. 3 Maja 10, nr telefonu 32 44 92 307, adres e-mail: IOD@powiat.pszczyna.pl
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania powiatowego newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e RODO. W ramach kompetencji nadanych na podstawie przepisów prawa.
 4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej wyłącznie na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polką umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem.
 6. Okres przechowywania Pani/ Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa tj. z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz przepisów resortowych.
 7. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeśli zgoda na przetwarzanie była udzielona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.*
 8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 10. Pani / Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

*Stosowne wnioski w niniejszym zakresie znajdują się na stronie BIP -> www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=8653&mod=site&id=8653 otwiera się w nowym oknie