Tłumacz migowy w starostwie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie bezpłatnie zapewnia pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10

Na miejscu, w siedzibie starostwa zapewniony jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Urządzenie dostępne jest w Punkcie Obsługi Klienta. Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do Punktu Obsługi Klienta.

W zakresie PJM przeszkolony jest również pracownik Referatu ds. obsługi osób niepełnosprawnych (Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11).

Wydział Architektury i Budownictwa, Pszczyna, ul. Korfantego 6

Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych, można skorzystać zgłaszając taką chęć co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:

  • elektronicznie na adres e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP
  • wysyłając wiadomość sms lub mms pod nr tel: 609 117 000
  • wysyłając faks na numer 32 449 23 45
  • pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
  • osobiście w Punkcie Obsługi Klienta na parterze w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10