Tłumacz migowy w starostwie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie bezpłatnie zapewnia pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych.

Na miejscu, w siedzibie starostwa (ul. 3 Maja 10) zapewniony jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Urządzenie dostępne jest w Punkcie Obsługi Klienta. Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do Punktu Obsługi Klienta.

W zakresie PJM przeszkolony jest również pracownik Referatu ds. obsługi osób niepełnosprawnych (Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11).