Powiat pszczyński - podstrona

Tłumacz migowy w starostwie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie bezpłatnie zapewnia pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10

Na miejscu, w siedzibie starostwa zapewniony jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Urządzenie dostępne jest w Punkcie Obsługi Klienta. Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do Punktu Obsługi Klienta.

W zakresie PJM przeszkolony jest również pracownik Referatu ds. obsługi osób niepełnosprawnych (Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11).

Osoba chcąca skorzystać z innej metody komunikowania się powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w starostwie oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się, tj:

 • system językowo migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Zgłoszenia dokonać można:

 • elektronicznie na adres e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • wysyłając wiadomość sms lub mms pod nr tel.: 609 117 000,
 • wysyłając faks na numer 32 449 23 45,
 • pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna,
 • osobiście w Punkcie Obsługi Klienta na parterze w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

Wydział Architektury i Budownictwa, Pszczyna, ul. Korfantego 6

Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych, można skorzystać zgłaszając taką chęć co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:

 • elektronicznie na adres e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP
 • wysyłając wiadomość sms lub mms pod nr tel: 609 117 000
 • wysyłając faks na numer 32 449 23 45
 • pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
 • osobiście w Punkcie Obsługi Klienta na parterze w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10

Do pobrania:

Wniosek o zapewnienie wybranej metody komunikacji, format pliku: DOCX, rozmiar: 17.3 KB