Powiat pszczyński - podstrona

Fundusz Solidarności z Ukrainą - dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą.

Kobieta w bluzce z flagą Ukrainy, układa ręce w serce.

Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na:

  • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
  • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Uwaga: W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych.

Składanie wniosków

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków otwiera się w nowym oknie od ogłoszenia konkursu do 28 lutego 2023. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek. Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Podgląd formularza wniosku w wersji pdf. otwiera się w nowym oknie

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

Harmonogram konkursu

I etap: 1 lutego - 28 lutego 2023 - składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym.

Do 24 marca - zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu.

II etap: 27 marca - 21 kwietnia 2023 - rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

Do 28 kwietnia - ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej Funduszu solidarności z Ukrainą otwiera się w nowym oknie.

Kontakt: tel. +48 22 536 02 31
ukraina@batory.org.pl

(źródło: Fundacja Batorego)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Rok wojny. Powiat pszczyński pomaga Ukrainie

    Dziś mija rok od inwazji Rosji na naszych wschodnich sąsiadów. Te wydarzenia odmieniły na zawsze losy tysięcy ludzi. To dobry moment, żeby podsumować dotychczasowe działania na rzecz Ukrainy

  • Podaruj mikołajowy prezent dzieciom w Ukrainie

    Za oknem wojna, mróz, nieraz głód. Dzieci z terenów objętych wojną w Ukrainie dorastają w bardzo trudnym czasie. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do podzielenia się darami serca z ukraińskimi dziećmi z Chersonia i Iziumu w Ukrainie. Przekazać je można w dniach 8-10 grudnia.