Powiat pszczyński - podstrona

Oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy / Підготовчий відділ для студентів з України

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie powstaje oddział przygotowawczy dla uczniów przybywających z Ukrainy.

PZS nr 2

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego zdecydował o utworzeniu oddziału przygotowawczego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie. To oddział tworzony z myślą o uczniach, którzy ukończyli 9. klasę w ukraińskim systemie edukacji i nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki w Polsce. W takim oddziale proces nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów.

- Odpowiadamy na apel Ministerstwa Edukacji skierowany do samorządów, by tworzyć właśnie takie oddziały, bo to najmniej stresujące środowisko dla dzieci i młodzieży, które musiały uciekać przed wojną. Oddziały przygotowawcze mogą być międzyrocznikowe i skupiać młodzież z różnych typów szkół. Uczniowie będą uczyć się języka polskiego w wymiarze 10 godzin tygodniowo, przedmiotów ogólnych oraz uczestniczyć w zajęciach sportowych. Łącznie będzie to 26 godzin tygodniowo - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński. Jak dodaje, młodzi obywatele Ukrainy w oddziale przygotowawczym będą mieć lekcje z nauczycielami przedmiotu, ale też wsparcie osób ze znajomością języka ukraińskiego.

Oddział przygotowawczy ruszy w poniedziałek, 21 marca. Możliwe jest uruchomienie kolejnej klasy przygotowującej do nauki.

Obecnie do powiatowych szkół ponadpodstawowych uczęszcza 9 uchodźców z Ukrainy.

Jak zapisać ucznia do szkoły ponadpodstawowej? Trzeba złożyć wniosek u dyrektora PZS nr 2. Informacji udziela sekretariat szkoły (Pszczyna, ul. Szymanowskiego 12, tel. +48 32 210 37 79).

---------------------------------------------------------------

У повітовому шкільному комплексі No. Кароля Мярки в Пщині створюється підготовче відділення для студентів, які приїжджають з України.

Пщинська повітова управа прийняла рішення про створення підготовчого відділення при 4-й загальноосвітній школі в повітовому шкільному комплексі No 2 у Пщині. Ця філія створена для учнів, які закінчили 9 клас української системи освіти і не володіють польською мовою або знають її на рівні, недостатньому для отримання користі від навчання в Польщі. У такому підрозділі навчальний процес налаштовується на потреби та освітні можливості учнів.

- Ми реагуємо на звернення Міносвіти до органів місцевого самоврядування щодо створення таких відділів, адже це найменш стресове середовище для дітей та підлітків, яким довелося тікати від війни. Підготовчі відділення можуть бути міжрічними та об’єднувати молодь із різних типів шкіл. Студенти вивчатимуть польську мову 10 годин на тиждень, загальні предмети та братимуть участь у спортивних заходах. Загалом це буде 26 годин на тиждень, - розповідає Дам’ян Цешевський, заступник старости Пщини. Як додає, юні українці на підготовчому відділенні матимуть уроки з вчителями-предметниками, а також підтримуватимуть людей зі знанням української мови.

Підготовче відділення розпочнеться з понеділка, 21 березня. Можна почати ще один клас підготовки до навчання.

Нині повітові загальноосвітні школи навчаються 9 біженців з України.

Як зарахувати учня до початкової школи? Заяву необхідно подати директору ПЗС No 2. Інформацію надає секретаря школи (Пщина, вул. Шимановського, 12, тел. +48 32 210 37 79).

(tłumaczenie: Tłumacz Google)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości