Powiat pszczyński - podstrona

Wciąż można zgłaszać na ukraina@powiat.pszczyna.pl chęć przyjęcia uchodźców

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego omówiła sprawy związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy na terenie powiatu pszczyńskiego.

Uczestnicy komisji siedzą za stołem w gabinecie starosty.

W posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządki wziął udział zespół Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich. Pracownicy tej komórki przedstawili zakres i skalę koordynowanej przez Powiat Pszczyński pomocy dla uchodźców.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego kieruje na teren powiatu pszczyńskiego uchodźców, którzy kwaterowani są poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w zorganizowanych na terenie powiatu obiektach. Takich obiektów jest już ponad 20. Są to m.in. remizo-świetlice, domy ludowe, byłe przedszkole oraz prywatne hotele, pensjonaty czy obiekty agroturystyczne. Aktualnie przebywa w nich ok. 500 osób, ale łącznie od 24 lutego przyjęły ponad 600 uchodźców (ponad 100 zostało wykwaterowanych). Kolejne zorganizowane miejsca dla uchodźców są systematycznie uruchamiane.

Uchodźcy znajdują także zakwaterowanie u mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Mieszkańcy sami organizują ich transport z granicy lub punktów recepcyjnych, a ponad 180 rodzin zgłosiło chęć zakwaterowania obywateli Ukrainy na adres ukraina@powiat.pszczyna.pl . - Z numerem 721 222 202 obsługiwanym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pszczynie wykonywanych jest ponad 100 połączeń dziennie. Do tej pory nikt, kto poprzez ten numer szukał schronienia na terenie powiatu pszczyńskiego, nie został bez pomocy. Organizowane są kolejne obiekty masowego kwaterowania uchodźców. Niestety nie wiemy, jak długo potrwa ta trudna sytuacja, nie wiemy, ilu uchodźców dotrze jeszcze na nasz teren, dlatego Komisja Bezpieczeństwa zwraca się do osób, które mają możliwości i chciałyby przyjąć rodziny z Ukrainy pod swój dach, o zgłaszanie tego faktu na nasz adres mailowy. Chcemy mieć rozeznanie, czy są jeszcze mieszkańcy, którzy są gotowi pomóc - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Komendanci powiatowi policji i straży pożarnej przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa w powiecie za 2021 rok. Komisja wnioskowała o powołanie zespołu, który zajmie się bezpieczeństwem w ruchu drogowym i opiniowaniem spływających wniosków w tym zakresie.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości