Powiat pszczyński - podstrona

Legalny pobyt w Polsce - Легальне перебування в Польщі

Informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące legalności pobytu w Polsce.

Jak informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców legalny pobyt Ukraińców, którzy wjechali na podstawie ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego, trwa 90 dni. W przypadku wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ taki pobyt jest legalny zgodnie z terminem jej ważności i okresem pobytu, który w niej wskazano. Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym. Zgoda komendanta Straży Granicznej gwarantuje legalne przebywanie w Polsce przez 15 dni.

Planowane są nowe przepisy, które zakładają, że pobyt każdego obywatela Ukrainy, który po 24 lutego br. wjechał legalnie do Polski i chce w niej pozostać, będzie legalny przez okres 18 miesięcy licząc od tej daty.

Informacje dla obywateli Ukrainy otwiera się w nowym oknie

За даними Управління у справах іноземців, легальне перебування українців, які в’їхали на підставі безвізового режиму та біометричного паспорта, триває 90 днів. У випадку національної візи або шенгенської візи, виданої польським органом влади, таке перебування є законним відповідно до дати закінчення терміну дії та терміну перебування, зазначеного в ньому. Після закінчення терміну перебування на підставі національної візи Ви можете продовжити перебування без виїзду за безвізовим режимом до 90 днів з біометричним паспортом. Згода командира прикордонної служби гарантує, що ви легально перебуватимете в Польщі протягом 15 днів.

Плануються нові норми, які передбачають перебування кожного громадянина України, який після 24 лютого ц.р. в’їхав до Польщі на законних підставах і хоче там залишитися, буде легальним протягом 18 місяців з цієї дати.

Інформація для громадян України otwiera się w nowym oknie

Niebiesko-żółta flaga Ukrainy

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości