Powiat pszczyński - podstrona

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

Starostwo Powiatowe w Pszczynie informuje, że osoby z Ukrainy przebywające w Polsce i przeżywające kryzys spowodowany sytuacją w ich ojczyźnie, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Grafika z niebiesko-żółtą flagą Ukrainy oraz napis Pomoc psychologiczna dla Obywateli Ukrainy w języku polkim i ukraińskim.

Instytucje i punkty udzielające pomocy:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pszczyna ul. Zamenhoffa 5
  tel. 502 644 363
  udziela pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00
  Istnieje możliwość zorganizowania grup wsparcia psychologicznego w miejscu pobytu osób potrzebujących.
  Pomoc udzielana jest w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Pszczyna, ul. Dworcowa 23
  tel. 32 449 01 45
  udziela pomocy w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
  od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30
  oraz w piątki w godz. 7.30 - 14.00
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, Pszczyna ul. J. Kilińskiego 5 a
  tel. 32 210 41 73
  udziela pomocy od poniedziałku do czwartku od godz. 7.00 do 15.00
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, ul. Centralna 57
  tel. 32 218 85 96
  udziela pomocy od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30
  czwartek od 7.30 - 17.00
  piątek od 7.30 - 14.00
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli
  tel. 32 211 82 51 tel. 32 448 70 90 tel. 32 449 13 36
  udziela pomocy w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
  od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30
  oraz w piątki od godz. 7.30 -14.00
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, ul. Lipowa 1
  tel. 32 449 30 83
  tel. 691 121 126
  udziela pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

---------------------------------------------------------------------------

Психологічна допомога громадянам України

Районне відділення Повітy Пщинськoго інформує, що люди з України, які перебувають у Польщі та переживають кризу, спричинену ситуацією на Батьківщині, можуть скористати з безкоштовної психологічної допомоги.

Установи та пункти допомоги:

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pszczyna ul. Zamenhoffa 5
Тел.502 644 363
Понеділок- п'ятниця
в годинах 9.00 - 18.00

Можemo створити групи психологічної підтримки за місцем перебування нужденних. Допомога надається польською, українською та російською мовами.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Pszczyna, ul. Dworcowa 23
Тел. 32 449 01 45
Понеділок в годинах 7.30 - 17.00
Вівторок - четвер в годинах 7.30 - 15.30
П'ятниця в годинах 7.30 - 14.00

3. Ośrodek Pomocy Społecznej, Pszczyna ul. J. Kilińskiego 5 a
Тел. 32 210 41 73
Понеділок- п'ятниця в годинах 7.00 - 15.00

4.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, ul. Centralna 57
Тел. 32 218 85 96
Понеділок- середа в годинах 7.30 - 15.30
Четвер в годинах 7.30 - 17.00
П'ятниця в годинах 7.30 - 14.00

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli
Тел . 32 211 82 51
Тел. 32 448 70 90
Тел. 32 449 13 36
Понеділок в годинах 7.30 - 17.00
Вівторок- четвер в годинах 7.30 -15.30
П'ятниця в годинах 7.30 -14.00

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu
Ul. Lipowa 1
Тел. 32 449 30 83
Понеділок- п'ятниця
в годинах 7.30 - 15.30

-----------------------------------------------------------

Психологическая помощь для граждан Украины

Районное отделение в Пщинским повяте сообщает, что люди из Украины, находящиеся в Польше и переживающие кризис, вызванный ситуацией на Pодине, могут воспользоваться бесплатной психологической помощью.

Учреждения и службы поддержки:

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pszczyna ul. Zamenhoffa 5
Тел. 502 644 363
понедельник - пятница 9.00 - 18.00

Возможно создание групп психологической поддержки по месту пребывания нуждающихся людей. Помощь предоставляется на польском, украинском и русском языках.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Pszczyna, ul. Dworcowa 23
Тел. 32 449 01 45
Понедельник 7.30 - 17.00
Вторник- четверг 7.30 - 15.30
Пятница 7.30 - 14.00

3. Ośrodek Pomocy Społecznej, Pszczyna ul. J. Kilińskiego 5 a
Тел. 32 210 41 73
Понедельник- пятница 7.00 - 15.00

4.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, ul. Centralna 57
Тел. 32 218 85 96
Понедельник, вторник, среда 7.30 - 15.30
Четверг 7.30 - 17.00
Пятница 7.30 - 14.00

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli
Тел. 32 211 82 51
Teл. 32 448 70 90 Тел. 32 449 13 36
Понедельник 7.30 - 17.00
Вторник - четверг
7.30 -15.30
Пятница 7.30 -14.00

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu
Ul. Lipowa 1
Тел. 32 449 30 83
понедельник - пятница 7.30 - 15.30

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości