Powiat pszczyński - podstrona

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy weszła w życie

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przepisy, regulujące m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, a także udzielaną im pomocą, weszły w życie.

Flaga Ukrainy oraz napis na szarym tle - Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Ustawa gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy wjechali z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji. Pobyt ukraińskich uchodźców w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie także pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Zgodnie z ustawą po upływie 9 miesięcy uchodźcy, których pobyt uznano za legalny, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.

Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany. O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy. Uchodźcy mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansową. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.

Regulacja umożliwi też wypłatę świadczeń tym, którzy zapewnią wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Pieniądze będą wypłacane za okres maksymalnie 60 dni, ale w uzasadnianych przypadkach może być on przedłużony. Świadczenia będą wypłacane na podstawie wniosków.

Większość przepisów ustawy nie dotyczy Ukraińców, którzy przebywali w Polsce legalnie przed wojną. Terminy ważności ich wiz krajowych i zezwoleń na pobyt czasowy, które upłynęłyby w czasie wojny, zostaną jednak na jej mocy wydłużone do końca roku. Terminy przypadające po 24 lutego m.in. ważności kart pobytu czy polskich dokumentów tożsamości obywateli Ukrainy zostaną wydłużone o 18 miesięcy. Przez 18 miesięcy będzie też uznawany za legalny pobyt obywatela Ukrainy, jeśli w czasie wojny straciłby możliwość przebywania w Polsce na podstawie np. wizy Schengen lub w ramach ruchu bezwizowego.

Nowe rozwiązania weszły w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Jak uzyskać PESEL i profil zaufany?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави опубліковано в «Правовому журналі». Закони, що регулюють, зокрема, набрали чинності питання щодо законності перебування українських біженців у Польщі, а також надання їм допомоги.

Закон гарантує законність перебування громадян України, а також їхніх подружжя, які не мають українського громадянства, які в'їхали до Польщі з України з початку російського вторгнення. Перебування українських біженців у нашій країні вважатиметься законним протягом 18 місяців. Також легальним буде перебування дітей, народжених у Польщі українками, які втекли від війни. Відповідно до Закону, через 9 місяців біженці, перебування яких визнано законним, можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

Відповідно до спеціального закону, біженці з України можуть, зокрема, отримати номер PESEL і створити надійний профіль. Біженці можуть подати заяву на отримання номера PESEL у будь-якому органі виконавчої влади ґуни. Біженці також можуть працювати в Польщі та отримати доступ до медичної допомоги. Учні та студенти можуть продовжити навчання в польських школах та університетах. Біженці з України також матимуть право на фінансову допомогу. Відповідно до акту вони отримають 300 злотих на особу.

Постанова також дозволить виплачувати пільги тим, хто забезпечуватиме харчування та проживання громадян України. Гроші будуть виплачуватися максимум на 60 днів, але в обгрунтованих випадках він може бути продовжений. Допомоги виплачуватимуть на підставі заяв.

Більшість положень закону не поширюються на українців, які до війни легально проживали в Польщі. Проте терміни дії їхніх національних віз і дозволів на тимчасове проживання, які закінчилися б під час війни, будуть продовжені під час війни до кінця року. Дати після 24 лютого, в т.ч. термін дії картки на проживання або польських документів, що посвідчують особу громадян України, буде продовжено на 18 місяців. Протягом 18 місяців також вважатиметься легальним перебуванням громадянина України, якщо під час війни він втратить можливість перебувати в Польщі на підставі, наприклад, шенгенської візи або в рамках безвізового режиму.

Нові рішення набрали чинності з дати їх опублікування в «Правовому журналі» та діють заднім числом з 24 лютого 2022 року.

Як отримати номер PESEL та надійний профіль? otwiera się w nowym oknie

(źródło: gov.pl)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości