Aktualności

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

 • Oświata

  W „Chrobrym” o recyklingu z młodzieżą z europejskich państw

  Uczniowie i nauczyciele z Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Litwy przebywają w powiecie pszczyńskim, gdzie razem z młodzieżą z „Chrobrego” kontynuują realizację projektu „Art with Trash”. Przełamują bariery językowe i społeczne, poznają dziedzictwo kulturowe naszego regionu i pogłębiają wiedzę na temat wartości kolejnego etapu ochrony środowiska - recyklingu.

 • Oświata

  Na bieżąco monitorują jakość powietrza

  Na budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie został zamontowany miernik do oznaczania jakości powietrza oraz wyświetlacz LED podający aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5. Szkoła otrzymała też pakiet materiałów edukacyjnych na temat smogu.

 • Ogólne

  Medal "Za Zasługi dla Powiatu Pszczyńskiego” dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie

  W ciągu 40 lat Muzeum Zamkowe w Pszczynie odwiedziło 6,5 mln zwiedzających. To wizytówka naszego regionu, a w dowód uznania szczególnych zasług Zarząd Powiatu wystąpił z inicjatywą przyznania instytucji medalu „Za Zasługi dla Powiatu Pszczyńskiego”. Wyróżnienie władze powiatu wręczyły podczas uroczystej gali wieńczącej 75. urodziny Muzeum.

 • Inwestycje

  Ruszyła modernizacja 2,5-km odcinka drogi

  Rozpoczął się remont ul. Stenclówka w Studzionce. Powiat Pszczyński pozyskał na ten cel dofinansowanie ze środków przeznaczonych na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 • Ogólne

  100 tys. złotych dofinansowania dla Powiatu Pszczyńskiego

  Powiat Pszczyński pozyskał dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”. Środki w wysokości 100 tys. złotych zostaną przeznaczone na działania związane z cyfrowym rozwojem oraz zwiększeniem cyberbezpieczeństwa.

 • Organizacje pozarządowe

  Epopeja Placowa s01e02

  Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Epopeja Placowa s01e02” złożonej przez Stowarzyszenie Loża Masorza.

 • Oświata

  W PZS nr 2 w Pszczynie o zrównoważonym rozwoju w edukacji

  W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie odbyła się 9. Międzynarodowa Konferencja PILGRIM pn. „Zrównoważony rozwój w edukacji - przykłady dobrych praktyk”, w której uczestniczyli goście z Austrii i Polski.