Powiat pszczyński - podstrona

Aktualności

 • Inwestycje

  KWK Pniówek naprawi szkody górnicze na drogach powiatowych

  Ulica Śląska w Krzyżowicach i ulica Wyzwolenia w Pawłowicach zostaną naprawione ze względu na deformacje nawierzchni asfaltowej powstałe w wyniku eksploatacji górniczej. Zadania sfinansuje Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek” w Pawłowicach.

 • Inwestycje

  Chodnik i kanalizacja na Żorskiej są już po odbiorze końcowym

  Na ul. Żorskiej zakończył się 1. etap budowy chodnika i kanalizacji deszczowej. To część dużego zadania obejmującego budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej - ul. Żorskiej i Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, Batalionów Chłopskich i ul. Staromiejskiej w Pszczynie.

 • Inwestycje

  Most na Dokawie w Czarkowie gotowy

  W piątek 22 lipca odbył się odbiór końcowy robót związanych z budową obiektu mostowego w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie. Inwestycja zakończyła się miesiąc przed upływem terminu wynikającego z umowy.

 • Inwestycje

  Pół kilometra nowego chodnika

  Na ukończeniu są roboty związane z budową chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia w Pawłowicach. Przy drodze powiatowej powstaje pół kilometra bezpiecznego ciągu dla pieszych.

 • Inwestycje

  Powstaje nowe miejsce wypoczynku dla mieszkańców i seniorów

  W Woli przy ul. Poprzecznej na niezagospodarowanym do tej pory terenie należącym do Powiatu Pszczyńskiego powstaje strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji. Jeszcze w czerwcu będzie można skorzystać z siłowni zewnętrznej, stołu do gry w szachy, altany czy punktu naprawy rowerów.

 • Inwestycje

  Ważne inwestycje w trudnym czasie

  To był rok wyzwań - organizowania pomocy dla Ukrainy i szukania sposobów na radzenie sobie z rosnącą inflacją. Mimo to Powiat Pszczyński w 2022 roku zrealizował wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. W ciągu mijających 12 miesięcy dużo środków pochłonęły inwestycje drogowe, w tym zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych.

 • Inwestycje

  Piesi bezpieczniejsi na aktywnych przejściach

  W Pawłowicach w ciągu ul. Wodzisławskiej zostały doświetlone trzy przejścia dla pieszych. Pojawiło się przy nich również aktywne oznakowanie pionowe oraz poziome grubowarstwowe.

 • Inwestycje

  W Krzyżowicach przebudowano most i układ drogowy

  W wyniku ugody z Powiatem Pszczyńskim JSW. S.A. KWK „Pniówek” w ramach naprawy szkód górniczych wybudowała nowy obiekt mostowy w Krzyżowicach. Przebudowany został też układ drogowy w rejonie skrzyżowania ulic Zwycięstwa i Śląskiej.

 • Inwestycje

  Budynek PZD w Pszczynie przeszedł termomodernizację

  Na dachu budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 85% zamontowane zostały panele fotowoltaiczne. W budynku wymieniono też urządzenia kotłowni.