Aktualności

 • Dla niepełnosprawnych

  W naszym powiecie działa modelowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

  Pierwsze Forum Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych województwa śląskiego poświęcone było funkcjonowaniu rad i najlepszych praktyk. I choć w wielu samorządach jest sporo w tym temacie do poprawy, Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działająca przy staroście pszczyńskim stawiana była jako przykład do naśladowania.

 • Dla niepełnosprawnych

  Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku przypomina o wydłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także kart parkingowych.

 • Dla niepełnosprawnych

  Trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”

  Od marca można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd”. Program dzieli się na dwa moduły.

 • Dla niepełnosprawnych

  Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2020-2021

  Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na terenie m.in. powiatu pszczyńskiego.

 • Dla niepełnosprawnych

  Mieszkańcy mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny

  W Starostwie Powiatowym w Pszczynie działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Do dyspozycji mieszkańców powiatu pszczyńskiego są wózki inwalidzkie, balkoniki i kule ortopedyczne, a także rowery trójkołowe. Pomimo pandemii w ubiegłym roku z usług wypożyczalni skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców powiatu.

 • Dla niepełnosprawnych

  Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2020-2021

  Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, na terenie powiatów, w województwie małopolskim i śląskim: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, mikołowskiego oraz m. Tychy i m. Mysłowice.

 • Dla niepełnosprawnych

  Starostwo kopalnią dobrych praktyk

  Choć z najnowszego raportu Stowarzyszenia „Bona Fides” wynika, że województwo śląskie nie jest przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, eksperci wskazali, że kopalnią dobrych praktyk jest Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Siedziba starostwa wyposażona jest w wiele rozwiązań zapewniających dostęp dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

 • Dla niepełnosprawnych

  Dziś dzień wszystkich osób z niepełnosprawnościami

  Powiat pszczyński zakupił trzy kolejne pętle indukcyjne, które wspomagają komunikację z osobami słabosłyszącymi oraz krzesło do ewakuacji osób z problemami z poruszaniem się. W przygotowaniu jest plan budynku starostwa z objaśnieniami w alfabecie Braille’a i nowa, dostępna strona internetowa.

 • Dla niepełnosprawnych

  Wypełnij ankietę na temat dostępności starostwa i jednostek

  Powiat pszczyński przystąpił do realizacji nowego projektu, którego celem jest poprawa funkcjonowania urzędów w obszarze dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie wypełniając ankiety.

 • Dla niepełnosprawnych

  Informacja Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną odwołuje zaplanowany na 17 listopada dyżur w siedzibie pszczyńskiego starostwa.