Aktualności

 • Dla niepełnosprawnych

  Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami

  Powiat Pszczyński podjął kolejne działania, które mają na celu poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek pszczyńskiego starostwa został doposażony w nowe sprzęty, a część pracowników urzędu wzięło udział w cyklu szkoleń.

 • Dla niepełnosprawnych

  Trwa nabór wniosków do wyróżnienia "Uskrzydlony"

  Wyróżnienie Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony” zostało ustanowione z myślą o osobach z niepełnosprawnością, które są wzorem do naśladowania. Zgłoszenia do tegorocznej edycji można składać do 29 kwietnia.

 • Dla niepełnosprawnych

  Wynik otwartego konkursu ofert

  Uchwałą nr 837/189/22 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2022 r. dokonano wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

 • Dla niepełnosprawnych

  Będzie asysta na pszczyńskim dworcu

  W kwietniu na stacji PKP Pszczyna uruchomiona zostanie usługa asysty dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to efekt długich starań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i bardzo dobra wiadomość dla podróżnych.

 • Dla niepełnosprawnych

  Projekt "Aktywni niepełnosprawni"

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków o udział w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 • Dla niepełnosprawnych

  W naszym powiecie działa modelowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

  Pierwsze Forum Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych województwa śląskiego poświęcone było funkcjonowaniu rad i najlepszych praktyk. I choć w wielu samorządach jest sporo w tym temacie do poprawy, Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działająca przy staroście pszczyńskim stawiana była jako przykład do naśladowania.

 • Dla niepełnosprawnych

  Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku przypomina o wydłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także kart parkingowych.

 • Dla niepełnosprawnych

  Trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”

  Od marca można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd”. Program dzieli się na dwa moduły.

 • Dla niepełnosprawnych

  Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2020-2021

  Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na terenie m.in. powiatu pszczyńskiego.