Aktualności

 • Ogólne

  Dziedzictwo Górnego Śląska - Powstania Śląskie

  Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Starostwo Powiatowe w Pszczynie zapraszają na X Powiatową Konferencję "Dziedzictwo Górnego Śląska - Powstania Śląskie", która odbędzie się 30 listopada 2009 r. w Sali Obrad Rady Powiatu Pszczyńskiego Pszczyna, ul. 3 maja 10

 • Ogólne

  Mechatronicy z Lipska w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

  Liczne międzynarodowe kontakty nawiązane przez ZSZiO w Woli zaowocowały kolejnym projektem, który jest realizowany w ramach programu Europa fördert Sachsen we współpracy z firmą Vitalis GmbH i szkołą zawodową Berufsbildungsverein Leipzig. W dniach 26.10.2009 – 14.11.2009 przebywają w Pszczynie uczniowie ze szkoły zawodowej z Lipska. Organizatorem ich pobytu jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli.

 • Ogólne

  Rozdano Nagrody

  W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie laureatów trzech konkursów ze Starostą Pszczyńskim - Józefem Tetlą oraz Wicestarostą Pszczyńskim - Zygmuntem Jeleniem.

 • Ogólne

  Podaj dalej książkę!

  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w akcji społecznej "Podaj dalej..!", która polega na bezpłatnej wymianie książek tych tradycyjnych (w formie papierowej) oraz w postaci płyt CD i mp3.

 • Ogólne

  Obchody 91 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

  Uroczyste Obchody 91 Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, w trakcie której poświęcono Sztandar Powiatu Pszczyńskiego. Msza święta odprawiona została w kościele pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą na Ratuszu.

 • Ogólne

  Zaproszenie do udziału w szkoleniu komputerowym dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Miedźna

  Centrum Przedsiębiorczości SA w Woli zaprasza do udziału w Projekcie „Obsługa komputera moją szansą na lepsze jutro w życiu zawodowym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej niepracujących osób z terenu gminy Miedźna.

 • Ogólne

  Z prac Rady Powiatu Pszczyńskiego

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Powiatu Pszczyńskiego o XXXVII sesji Rady Powiatu w dniu 18 listopada 2009 r. Pełny tekst obwieszczenia

 • Ogólne

  "Na skrzyżowaniu kultur - Francja , Niemcy"

  W dniu 30 października 2009r. odbył się w Pszczyńskim Centrum Kultury finał projektu edukacyjnego „Na skrzyżowaniu kultur – Francja , Niemcy”. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Celem projektu było pokazanie młodzieży procesu przenikania się kultur na przykładzie Francji i Niemiec, popularyzowanie wiedzy na temat Alzacji – regionu, który na przestrzeni wieków należał kolejno do obu tych państw, promowanie nauczania języków obcych, krzewienie tolerancji, eliminowanie uprzedzeń i stereotypów kulturowych.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. nr 261 z 2004r. poz.2603 z późn. zmianami) Starosta Pszczyński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 • Ogólne

  Oddano hołd pamięci pod pszczyńskimi mogiłami

  W dniu dzisiejszym w związku z uroczystością Wszystkich Świętych Wicewojewoda Śląski Adam Matusiewicz odwiedził cmentarz wojenny "Pod Trzema Dębami", gdzie złożył kwiaty na grobach zasłużonych żołnierzy a także wszystkich tych, którzy polegli w walce o niepodległość Ojczyzny

 • Ogólne

  Rok 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego

  10 stycznia 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił Rok 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego z tej okazji w dniu 26 października br. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie odbyło się seminarium, które było I częścią obchodów 200 rocznicy urodzin oraz 160 rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego, jednego z najsłynniejszych wieszczów polskiego romantyzmu.