Aktualności

 • Ogólne

  Powiatowe Święto Plonów już za nami!

  W dniu 26 września 2009 r. odbyło się Powiatowe Święto Plonów. Z tej okazji Powiat Pszczyński podziękował rolnikom naszego powiatu za tegoroczne zbiory. Święto plonów to prastary obyczaj, będący jednym z najpiękniejszych świąt rolniczych poświęcony zbiorom zbóż, w czasie którego dziękowano za plony i proszono o lepsze w roku następnym.

 • Ogólne

  Powiatowe Święto Plonów

  Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Pszczyński serdecznie zapraszają na Powiatowe Święto Plonów , które odbędzie się 26 września 2009 r. w Pszczynie na obiektach POSIR, ul. Zamenhofa 5a.

 • Ogólne

  Spotkanie z Barbarą Sopot-Zembok

  W związku z wydaniem kolejnej publikacji wchodzącej w skład Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej we wtorek, 22 września o godzinie 17 odbyło się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie spotkanie z Barbarą Sopot-Zembok autorką książki pt. " Obraz wsi pszczyńskiej w świetle testamentów chłopskich z połowy XIX wieku".

 • Ogólne

  Otwarty Turniej Strzelecki "O laur powstańca"

  Otwarty Turniej Strzelecki „O laur powstańca” zorganizowany z okazji obchodów 90. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego w ramach projektu Powstania śląskie w świadomości mieszkańców ziemi pszczyńskiej odbył się w Pszczynie na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie w niedzielę 20 września 2009 r.

 • Ogólne

  Spotkanie z Jerzym Rostkowskim

  W piętek, 18 września odbyło się spotkanie z Jerzym Rostkowskim autorem książki „Rozkaz – zapomnieć! Nieznane tajemnice 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej”.

 • Ogólne

  OBWIESZCZENIE Starosty Pszczyńskiego z dnia 14 września 2009 r.

  Na podstawie art. 11 f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pszczyna

 • Ogólne

  Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

  Starostwo Powiatowe w Pszczynie przystępuje do realizacji II edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, obejmującego stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 • Ogólne

  Promocja Książki

  W związku z wydaniem kolejnej publikacji wchodzącej w skład Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej, zapraszam na promocję książki Pani Barbary Sopot Zembok pt. " Obraz wsi pszczyńskiej w świetle testamentów chłopskich z połowy XIX wieku". Spotkanie z autorką nowej publikacji odbędzie sie 22 września o godzinie 17 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Starosta Pszczyński

 • Ogólne

  Jesienna akcja szczepienia lisów

  Rusza jesienna akcja szczepienia lisów. W okresie pomiędzy 27 września, a 15 października 2009 roku na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja wykładania z samolotów szczepionki dla lisów.

 • Przedsiębiorczość

  Pierwsze Złote Laury rozdane.

  W dniu dzisiejszym po raz pierwszy w Powiecie Pszczyńskim odbyła się gala wręczania Złotych Laurów Przewodniczącego Rady i Starosty Pszczyńskiego dla Najlepszego Przedsiębiorcy Powiatu Pszczyńskiego w 2008 roku. Uroczystości odbyły się w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Z pośród piętnastu zgłoszonych firm do Konkursu Najlepszego Przedsiębiorcy Powiatu Pszczyńskiego Kapituła Konkursowa wybrała osiem nominowanych firm, które podczas uroczystości otrzymały akty nominacji do Złotego Lauru. Wśród nominowanych znalazły się następujące firmy: - w kategorii usługi :Bank Spółdzielczy z Pszczyny, Silesia- Med. S.A. Ośrodek Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Grzawy oraz Firma ZISCO- Zakład Instalacji Sanitarnej co. z Pawłowic, w kategorii handel : Firma JAPI-BUD Duda Sp.j z Piasku oraz Sklep Wielobranżowy Buchta Maria z Pielgrzymowic, a w kategorii produkcja : TAD Firma Handlowo- Usługowo- Produkcyjna z Pawłowic, Visa Bell Sp. Z o.o. z Pszczyny oraz Zamel Sp.j. z Pszczyny . Złote Laury otrzymały następujące firmy: W kategorii usługi: Bank Spółdzielczy z Pszczyny W kategorii handel: JAPI-BUD Duda Sp.j z Piasku W kategorii produkcja: Zamel Sp.j. z Pszczyny Gala zakończyła się koncertem Żeńskiej Orkiestry Salonowej.

 • Ogólne

  III Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych

  3 września 2009r. odbyła się trzecia edycja Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych „Nasze kulinarne dziedzictwo”. Tematem przewodnim były „Potrawy dożynkowe Ziemi Pszczyńskiej”. Celem konkursu jest chęć kontynuowania i przekazywania pięknych zwyczajów oraz uświadomienie piękna, wagi kultury i tradycji kulinarnych śląskiego regionu, a w szczególności powiatu pszczyńskiego.

 • Ogólne

  Regionalny Konkurs Grantowy

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego.

 • Ogólne

  ZAWIADOMIENIE STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO z dnia 4 września 2009r

  Na podstawie art. 24a ust.5, w związku z art. 7d pkt 1 i art. 24a ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989r (tekst jednolity Dz.U. z 2005r nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) STAROSTA PSZCZYŃSKI informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej gmina Miedźna obręby ewidencyjne : Miedźna, Gilowice, Frydek, Grzawa, Wola , Góra w zakresie użytków gruntowych dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz założonej ewidencji budynków i lokali.