Aktualności

 • Ogólne

  Hodowców bliżej

  10 ofert wpłynęło na przetarg ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg w sprawie modernizacji ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej.

 • Ogólne

  Zatrzymanie Prawa Jazdy Dłużników Alimentacyjnych

  W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt P 46/07 (opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 25.09.2009r. Nr 159, poz.1261) z dnia 22.09.2009r., na podstawie którego orzeczono niezgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U.z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami)

 • Ogólne

  Dar krwi - dar życia

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Pszczynie oraz Starostwo Powiatowe w Pszczynie zapraszają na plenerową akcję honorowego krwiodawstwa. W sobotę 24 października br. na pszczyńskim rynku ustawiony będzie ambulans do poboru krwi. Wszystkich chętnych do oddania krwi zapraszamy w godz. od 10.00 do 14.00.

 • Ogólne

  I Pszczyńskie Targi Edukacji

  W dniu dzisiejszym, w hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie odbyły się I Pszczyńskie Targi Edukacji. Oferta skierowana była dla uczniów klas maturalnych. Którzy mieli okazję do zapoznania się z propozycją uczelni wyższych oraz szkół policealnych.

 • Ogólne

  Wystawa prac artystów ziemi pszczyńskiej

  Galeria sztuki artystów ziemi pszczyńskiej zaprasza w dniach 20 – 21 października 2009r. w godz. 10.00 – 14.00 do zwiedzania wystawy prac szesnastu artystów ziemi pszczyńskiej.

 • Ogólne

  Przedłużenie naboru na stypendia

  Zgodnie z decyzją Instytucji realizującej projekt systemowy pt. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin naboru wniosków o przyznanie stypendium zostaje przedłużony do dnia 27 października br.

 • Ogólne

  Od listopada rusza szkolenie komputerowe dla mieszkańców gminy Miedźna

  Pragniemy poinformować, iż Centrum Przedsiębiorczości SA w Woli w okresie od 01.11.2009r. do 28.02.2010r. będzie realizować Projekt „Obsługa komputera moją szansą na lepsze jutro w życiu zawodowym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

 • Ogólne

  Z prac Rady Powiatu Pszczyńskiego

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Powiatu Pszczyńskiego o XXXVI sesji Rady w dniu 21 października 2009 r. Pełny tekst obwieszczenia

 • Ogólne

  Dzień Edukacji Narodowej

  W dniu 13 października br. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie odbyła się uroczystość wręczenia nagród starosty i nagród dyrektorów placówek oświatowych.

 • Ogólne

  Most na Gostynce otwarty!

  W dniu dzisiejszym, oficjalnie oddano do użytku most znajdujący się w ciągu ulicy Kobiórskiej, czyli drogi powiatowej 4146 S łączącej Kobiór z Tychami. Uroczystego otwarcia dokonali Starosta Pszczyński oraz Wójt Gminy Kobiór. Most został także poświęcony przez Wikariusza Kobiórskiej parafii.

 • Ogólne

  Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

  Starostwo Powiatowe w Pszczynie przystępuje do realizacji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

 • Ogólne

  Młodzi i mobilni

  Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli na stażu zawodowym w Niemczech.

 • Ogólne

  Wymiana polsko-francuska w Chrobrym

  W dniu 30 września 2009 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Pszczynie spotkanie z młodzieżą z francuskiego liceum w Aire sur la Lys (północno-zachodnia Francja).