Aktualności

 • Ogólne

  Skrzyżowanie w Piasku do dalszych analiz

  15 lutego 2010 r. w Katowicach w oddziale GDDKiA odbyła się narada z udziałem przedstawicieli gminy i powiatu pszczyńskiego w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Studzienickiej i Kosów z DK-1 w Piasku.

 • Ogólne

  Most "Bronisław" wspólnie

  Rada Gminy Miedźna 2 lutego br. podjęła uchwałę o przejęciu mostu „Bronisław” wycenionego przez Kompanie Węglową na 646.450 zł netto. Pozwoli to po podpisaniu umowy pomiędzy obu stronami na zlecenie przez gminę projektu jego remontu. Remont wstępnie jest szacowany na ok. 1 mln zł (szacunek Kompanii Węglowej).

 • Ogólne

  Ulica Główna po 1. ocenie

  Urząd Marszałkowski poinformował, że wniosek Powiatu Pszczyńskiego złożony w listopadzie ubr. o dotację (ok. 3 mln zł) unijną na modernizację ul. Głównej w Goczałkowicach przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

 • Ogólne

  Drogi powiatowe - inwestycje

  1. W grudniu 2009 r. wyłoniono wykonawcę przebudowy ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej. Inwestycję wykona firma „Rolbud” z Radostowic za kwotę 4.500.000,12 zł.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. nr 261 z 2004r. poz.2603 z późn. zmianami) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 • Ogólne

  Nabór na stanowisko pracy - specjalista ds. inwestycji i remontów

  Starosta Pszczyński ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych. Więcej informacji na stronie: http://www.bip.powiat.pszczyna.pl/t=3087&menu=&mod=site&id=3087&rok=&miesiac=&id=4366&t=4366

 • Ogólne

  Bezpłatne warsztaty - Pomysł na mały grant

  Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Bielsku-Białej zaprasza na warsztaty: "Pomysł na mały grant", które odbędą się w dniach 8 - 9 marca 2010 w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367. Założeniem warsztatów jest wypracowanie wachlarza pomysłów projektowych z obszaru "małych grantów", a także omówienie istotnych kwestii związanych z wypełnianiem formularza wniosku o dofinansowanie.

 • Ogólne

  Mniej do tłumaczenia przy rejestracji pojazdów z zagranicy

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 14 poz.72) od dnia 16 lutego br przy rejestracji pojazdu z zagranicy nie będzie wymagane pełne tłumaczenie dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dotyczy to zakresu zawierającego oznaczenie kodów zastosowanych w tym dowodzie, których znaczenie jest ujednolicone dla krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i krajów EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

 • Ogólne

  Drożej za prawo jazdy i rejestrację pojazdu

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 14 poz.76) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. 14 poz.75) oraz od dnia 16 lutego br obowiązują nowe ceny za prawo jazdy i rejestrację pojazdów i tak:

 • Ogólne

  Wyniki naboru do projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

  W dniu 28 I 2010r. Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie uchwały nr 209/344/III/2010 zatwierdził listę stypendystów w ramach II edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim w roku szkolnym 2009/2010.

 • Ogólne

  VII Powiatowy Przegląd Jasełek rozstrzygnięty

  W dniach 26-27 stycznia 2010 roku Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu odbył się VII Powiatowy Przegląd Jasełek. W wydarzeniu tym uczestniczyło 8 przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 9 gimnazjów oraz Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie, Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie, Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy i Świetlica Terapeutyczna w Pszczynie.