Aktualności

 • Ogólne

  Powiatowy Konkurs Historyczny

  O godzinie 9:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących rozpoczął się VII Powiatowy Konkurs Historyczny, którego pomysłodawcą i organizatorem jest mgr Maria Szostak. Do konkursu zgłosiło się 55 uczestników – uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu.

 • Ogólne

  Take Wing w Zespole Szkół Ekonomicznych!

  W dniu 25 marca w Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się III etap konkursu językowego TAKE WING. Konkurs ten ma na celu zainteresowanie uczniów językiem, kulturą, historią krajów anglojęzycznych jak i historią własnego miasta.

 • Ogólne

  Przedlużenie naboru

  Informujemy, że nabór wniosków do projektu stypendialnego "Eurostypendium drogą do dyplomu" ZPORR, przedłużony został do 30 marca 2009r. (poniedziałek). Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej, pokój nr 7, tel.: 449 23 63. Z uwagi na bardzo krótki termin weryfikacji wniosków rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne.

 • Ogólne

  Pogotowie Kominiarskie - Bezpieczny Powiat

  W związku z dużą ilością zatruć tlenkiem węgla w dniu 09.03.2009 r. w ramach programu BEZPIECZNY POWIAT ruszyła ogólnopolska infolinia 0 801 600 600 gdzie klienci błyskawicznie mogą uzyskać kontakt do kominiarza ze swojego powiatu.

 • Ogólne

  Zaproszenie na szkolenie

  W imieniu Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, zapraszam na szkolenie z zakresu szkód łowieckich w uprawach rolnych wyrządzanych przez dzikie zwierzęta oraz BHP w rolnictwie. Szkolenie odbędzie się w dniu 31.03.2009 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 (sala sesyjna)

 • Ogólne

  Zaproszenie na konferencję

  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza 26 marca br. o godz. 10.00 mieszkańców województw śląskiego i opolskiego, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych do udziału w konferencji podsumowującej roczną inicjatywę „CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami”.

 • Ogólne

  O TORT BABY JAGI Miedźna 2009

  Program XII Przeglądu Teatrów Dzieciecych i młodzieżowych, który odbędzie się w Miedźnej w dniach 31 marca - 03 kwetnia 2009 roku

 • Ogólne

  XVI Przegląd Piosenki Dziecięcej im Adolfa Dygacza

  Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Związek Górnośląski zapraszają dzieci i młodzież do udziału w kolejnej edycji Przeglądu Piosenki Dziecięcej im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”. Celem Przeglądu jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych regionu śląskiego, poznawanie ludowego repertuaru poprzez popularyzację zapomnianych pieśni, utrwalanie gwary, przypominanie bogactwa i różnorodności strojów regionalnych.

 • Ogólne

  Będą środki unijne !

  Urząd Marszałkowski 11 marca br. opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania ze środków unijnych w ramach priorytetu 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

 • Ogólne

  Przyznano stypednia

  Dnia 24 lutego 2009r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził ostateczną listę stypendystów na rok szkolny 2008/2009 w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL.

 • Ogólne

  Nabór do projektu stypendialnego Eurostypendium drogą do dyplomu dla studentów

  Powiat Pszczyński ogłasza nabór stypendystów do projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu”. O stypendia mogą ubiegać się studenci państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych, którzy: - posiadają stałe zameldowani na terenie powiatu pszczyńskiego - znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (przeciętny, miesięczny dochód za 2007rok przypadający na członka rodziny nie może przekraczać kwoty uprawniającej do otrzymywania świadczeń rodzinnych, zgodnie z art.5 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych - tj. 504,00 PLN lub 583,00 PLN)

 • Ogólne

  Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych

  Szanowni kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pszczyński Zbliża się termin podjęcia ważnej decyzji związanej z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Dyrektorzy, rady pedagogiczne i młodzież szkół prowadzonych przez powiat pszczyński zapraszają wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych podjęciem nauki w szkołach powiatowych do odwiedzenia ich w następujących terminach: