Powiat pszczyński - podstrona

Aktualności

 • Przedsiębiorczość

  Uwaga pracodawcy i bezrobotni!

  Po raz kolejny Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 25 roku życia.

 • Przedsiębiorczość

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa w ramach projektu "Drogowskaz do zatrudnienia"

  Informujemy o naborze na stanowisko psychologa do realizacji zadania związanego ze wsparciem psychologicznym w ramach projektu "Drogowskaz do zatrudnienia" realizowanego w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" , Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • Przedsiębiorczość

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu "Drogowskaz do zatrudnienia"

  Informujemy o naborze na stanowisko doradcy zawodowego do realizacji zadania związanego z doradztwem zawodowym w ramach projektu "Drogowskaz do zatrudnienia" realizowanego w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • Przedsiębiorczość

  Bezpłatne szkolenie o odnawialnych źródłach energii

  Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym 7-dniowym szkoleniu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii realizowanym w ramach projektu 8.1.1 POKL "Śląskie! - w stronę Słońca" - szkolenie realizowane będzie TYCHACH od 26.11.2013r.

 • Przedsiębiorczość

  Złote Laury za 2012 rok rozdane!

  W miniony piątek, 27 września, już po raz piąty w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie odbyła się uroczysta gala rozdania Złotych Laurów Przewodniczącego Rady i Starosty Pszczyńskiego dla Najlepszego Przedsiębiorcy Powiatu Pszczyńskiego w 2012 roku.

 • Przedsiębiorczość

  Zaproszenie do udziału w Targach Pracy!

  Zapraszamy osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie do udziału w Europejskich Targach Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w Katowicach organizowanych w dniu 10 października 2013 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 • Przedsiębiorczość

  Praca w Studzienicach na stanowisku pracownik produkcji!

  Informujemy, że dnia 06 sierpnia 2013r. o godz. 11:00 w siedzibie tutejszego Urzędu Pracy (pok. nr 18, II piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami agencji zatrudnienia - ITC Grupa - Polski HR Sp. z o.o. z Krakowa.

 • Przedsiębiorczość

  Wolne środki na realizację aktywnych form

  Nadal istnieje możliwość złożenia wniosków na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w firmie FIAT Auto Poland S.A. oraz podmiotów z nią kooperujących (dot. bezrobotnych, których ostatnia umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy).

 • Przedsiębiorczość

  Nabór uzupełniający do projektu "Firma na start"

  Informujemy, że Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie, Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie ogłasza II nabór (uzupełniający) do projektu "Firma na start" w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.