Powiat pszczyński - podstrona

Aktualności

 • Przedsiębiorczość

  "Śląskie! - w stronę Słońca"

  Zapraszamy do udziału w projekcie 8.1.1 POKL "Śląskie! - w stronę Słońca" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Przedsiębiorczość

  V edycja Złotych Laurów

  Już po raz piąty w powiecie pszczyńskim, odbędzie się konkurs Złotych Laurów Przewodniczącego Rady i Starosty Pszczyńskiego dla Najlepszego Przedsiębiorcy Powiatu Pszczyńskiego, którego celem jest promocja przedsiębiorczości oraz popularyzacja gospodarczych osiągnięć najlepszych przedsiębiorców powiatu pszczyńskiego.

 • Przedsiębiorczość

  Baza przedsiębiorców powiatu pszczyńskiego

  W ślad za ustaleniami I Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego, które odbyło się w marcu br. - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, iż tworzona jest baza przedsiębiorców zainteresowanych wzajemną współpracą - na początku poprzez otrzymywanie w formie newslettera bieżących informacji o programach i przedsięwzięciach realizowanych zarówno przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie jak i pozostałe instytucje rynku pracy.

 • Przedsiębiorczość

  Projekt „Śląskie - w stronę Słońca”

  Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli rozpoczyna realizację projektu „Śląskie! - w stronę Słońca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.1.1. Okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

 • Przedsiębiorczość

  Rozpoczęcie naboru do projektu "Firma na start"

  Informujemy, że Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie, Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie rozpoczyna nabór do projektu "Firma na start" w ramach działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej.

 • Przedsiębiorczość

  Wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą

  Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli informuje, iż od dnia 22 kwietnia 2013 r. ruszył nabór do projektu "Firma na start", w ramach którego można uzyskać bezzwrotną dotację na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości do 35.000,00 zł. Rekrutacja trwa do dnia 10 maja 2013 r.

 • Przedsiębiorczość

  Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy

  Polskie Radio Białystok oraz Fundacja Nasza Przyszłość przy współpracy z Regionalnymi Rozgłośniami Polskiego Radia realizuje projekt "Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy".

 • Przedsiębiorczość

  Wsparcie dla osób zakładających spółdzielnie socjalne

  Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli informuje, iż pojawiła się możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego dla osób, które chcą założyć spółdzielnię socjalną oraz osób prawnych uprawnionych do zakładania spółdzielni socjalnych.

 • Przedsiębiorczość

  Dotacje dla firm działających na terenach wiejskich

  Przypominamy, iż w marcu i kwietniu 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabory wniosków na inwestycje w ramach PROW 2007 - 2013: - od 15 do 26 kwietnia 2013 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, - od 13 do 24 maja 2013 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.

 • Przedsiębiorczość

  Projekt „Śląskie - w stronę Słońca”

  Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli rozpoczyna realizację projektu „Śląskie! - w stronę Słońca”. Projekt jest skierowany do pracowników, właścicieli, współwłaścicieli mikro i małych przedsiębiorstw zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie instalacji i eksploatacji urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), do zastosowań gospodarstwach domowych, w tym kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Działanie 8.1.1. Udział w projekcie jest bezpłatny, objęty pomocą publiczną dla przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis. Okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014.

 • Przedsiębiorczość

  Pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację

  Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli informuje, iż pomaga w wypełnianiu wniosków o pozyskanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz oferuje pomoc w zakresie dotyczącym podejmowania a także wykonywania działalności gospodarczej.

 • Przedsiębiorczość

  Pozyskano dodatkowe środki

  Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż pozyskał dodatkowe środki funduszu pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w firmie Fiat Auto Poland S.A. oraz podmiotów z nią kooperujących (dot. bezrobotnych, których ostatnia umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed zarejestrowaniem w Urzędzie Pracy).