Powiat pszczyński - podstrona

Aktualności

 • Ogólne

  Eurostypendium drogą do dyplomu

  W dniach od 11.03.2009r. do 30.03.2009r. Powiat Pszczyński przeprowadził nabór stypendystów do projektu systemowego "Eurostypendium drogą do dyplomu" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

 • Ogólne

  Zawód z przyszłością - nowe kwalifikacje dla osób po 45 roku życia

  Pragniemy poinformować, iż Centrum Edukacyjne „Sigma” w okresie od 01.04.2009r. do 31.07.2009r. będzie realizować Projekt „Zawód z przyszłością – nowe kwalifikacje dla osób po 45 roku życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

 • Ogólne

  I etap konkursu " Wygraj Brukselę! "

  W Zespole Szkół Ogólnokształcących odbył się pierwszy etap konkursu " Wygraj Brukselę! ", organizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej. Konkurs kierowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dotyczy wiedzy o Unii Europejskiej.

 • Ogólne

  Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

  Starosta Pszczyński oraz Burmistrz Miasta Pszczyna mają zaszczyt zaprosić na Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Które odbędą się 3 maja 2009 r. w Pszczynie. Obchody rozpocznie uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wszystkich Św. w Pszczynie

 • Ogólne

  Młodzi naukowcy w Pszczynie

  Od kilku dni w powiecie pszczyńskim goszczą młodzi ludzie z całego świata. Są to uczestnicy XVI Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców, której uroczyste otwarcie miało miejsce w piątek, 24 kwietnia w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

 • Ogólne

  Rozdano nagrody

  22 kwietnia podczas sesji Rady Powiatu rozstrzygnięto Konkurs Ortograficzny BEZBŁĘDNY MIESZKANIEC POWIATU PSZCZYŃSKIEGO. Konkurs ten odbył się 7 kwietnia w budynku starostwa pszczyńskiego, wzięło w nim udział 13 osób – mieszkańców gmin naszego powiatu.

 • Ogólne

  Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców w Pszczynie

  W dniach 24.04- 29.04.2009 odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencją Młodych Naukowców .W spotkaniu uczestniczyć będzie 174 przedstawicieli 18 państw. Organizatorem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, Pałac Młodzieży w Katowicach i Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców .

 • Ogólne

  Rozstrzygnięto powiatowe konkursy

  Po raz kolejny, tradycyjnie w kwietniu, spotkali się laureaci konkursów organizowanych przez Powiatowe Ognisko pracy Pozaszkolnej. W poniedziałek 20 kwietnia 2009 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego odbyło się podsumowanie ośmiu konkursów

 • Ogólne

  20-lecie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

  W dniu 20 kwietnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie odbyły się uroczystości podsumowujące obchody 20 lecia szkoły. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. poseł Mirosława Nykiel, przewodniczacy Rady Powiatu Eugeniusz Pająk, wicestarosta Zygmunt Jeleń, wójt gminy Miedźna Bogdan Taranowski, uczniowie i nauczyciele placówki.

 • Ogólne

  Bezbłędny mieszkaniec powiatu pszczyńskiego

  7 kwietnia br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, w konkursie "Bezbłędny mieszkaniec powiatu pszczyńskiego" udział wzięło 13 z 18 zgłoszonych osób. Autorem konkursowego dyktanda jest pani dr Danuta Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ogłoszenie wyników odbędzie się na sesji Rady Powiatu 22 kwietnia. W załączeniu tekst dyktanda.

 • Ogólne

  Życzenia Wielkanocne

  Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia, pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób - Mieszkańcom powiatu pszczyńskiego składają Starosta Pszczyński Przewodniczący Rady Powiatu Józef Tetla Eugeniusz Pająk

 • Ogólne

  Wykaz ofert przyjętych do dofinansowania w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w roku 2009

  Wykaz ofert przyjętych do dofinansowania w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w roku 2009: Łączna kwota zaplanowana na dofinansowanie: 7.000,- zł Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w roku 2009 w zakresie : „Promocji i ochrony zdrowia” zostały wybrane następujące podmioty: 1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Antesa 1 Tytuł zadania: „Systematyczna, wielospecjalistyczna terapia i rehabilitacja w zakresie promocji i ochrony zdrowia na rzecz 20 osób dorosłych ze sprężona głęboką niepełnosprawnością z terenu Powiatu Pszczyńskiego w Świetlicy Terapeutycznej – placówce Koła PSOUU w Pszczynie” Decyzja Zarządu Powiatu Pszczyńskiego: - kwota dotacji 2.000,- zł 2. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” , 43-200 Pszczyna, ul. Stefana Batorego 26 Tytuł zadania: „Przesiewowe badanie poziomu cukru we krwi wśród dzieci i młodzieży powiatu pszczyńskiego. Promocja zdrowego stylu życia” Decyzja Zarządu Powiatu:- kwota dotacji 5.000,- zł

 • Ogólne

  OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

  §1 Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w dziedzinie „kultury fizycznej i sportu", określonych w „Programie Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009". §2 1. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty, których terenem działania jest Powiat Pszczyński. 2. W konkursie ofert nie mogą brać udziału: partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje utworzone przez partie polityczne oraz podmioty inne od wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu. §3 1. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Zarząd Powiatu Pszczyńskiego przeznacza kwotę 9.000,- zł (dziewięć tysięcy złotych) 2. Zadania, zgłoszone do konkursu będą realizowane poprzez: organizację imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz szkolenie dzieci i młodzieży o zasięgu ponadgminnym, 3. Dofinansowane będą projekty realizowane w 2009 roku, których realizacja rozpoczyna się w terminie od dnia podpisania umowy i kończy nie później niż 1 grudnia 2009 roku. 4. Oferty można składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.