Aktualności

 • Organizacje pozarządowe

  Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

  Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2015 roku.

 • Organizacje pozarządowe

  IV Rowerowy Rajd Oświęcimski - 70. Rocznica Marszu Śmierci

  Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „IV Rowerowy Rajd Oświęcimski - 70. Rocznica Marszu Śmierci” złożonej przez Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej.

 • Organizacje pozarządowe

  Środki dla NGO w 2015 roku

  W budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok zostały zabezpieczone środki na realizację zadań publicznych powiatu przez organizacje pozarządowe.

 • Organizacje pozarządowe

  Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

  Starostwo Powiatowe w Pszczynie organizuje bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu pszczyńskiego. Głównym tematem będą zasady przygotowania oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 • Organizacje pozarządowe

  Protokół z przebiegu konsultacji

  Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 • Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne

  Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

 • Organizacje pozarządowe

  Szkolenie dla organizacji pozarządowych

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych zainteresowanych pozyskaniem mikrodotacji (do 5.000 zł) na swoją działalność.

 • Organizacje pozarządowe

  Spotkanie nt. Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego zaprasza na spotkanie poświęcone II edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Organizacje pozarządowe

  Pomoc dla organizacji - jak działać zgodnie z prawem

  Stowarzyszenie Klon/Jawor przygotowało bezpłatną internetową aplikację www.standardy.ngo.pl, która pozwala szybko sprawdzić, czy w organizacji przestrzegane są przepisy oraz podpowiada, jakie sprawy formalne należy uporządkować - narzędzia samooceny spełniania standardów formalno-prawnych.

 • Organizacje pozarządowe

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 lutego 2014 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2014 roku.

 • Organizacje pozarządowe

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2014 roku

  Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2014 roku w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

 • Organizacje pozarządowe

  Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

  Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2014 roku.

 • Organizacje pozarządowe

  Protokół z przebiegu konsultacji

  Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.