Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 lutego 2016 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dotacje otrzymują następujące podmioty:

1. 800 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Pszczynie na realizację zadania pn. Poznajemy kulturę góralską.

2. 1600 zł dla Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna na realizację zadania pn. Organizacja festiwalu "Reggae w Stodole".

3. 3000 zł dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej na realizację zadania pn. Organizacja XL Spotkań pod Brzymem w dniu 5 czerwca 2016.

4. 1200 zł dla Stowarzyszenia Charytatywne "Pomoc Rodzinie i Uzależnionym" na realizację zadnia Organizacja pikniku dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego oraz krajowych i zagranicznych gości, kultywującego dziedzictwo i tradycje Ziemi Pszczyńskiej.

5. 1200 zł dla Fundacji Promocji Retroinformatyki "Dawne Komputery i Gry" na realizację zadania pn. Festiwal Dawnych Komputerów i Gier - Pszczyna 2016.

6. 1500 zł dla Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. na realizację zadania pn. Festiwal śląskich gier i zabaw - "Śląski graczki i łonaczki"

7. 800 zł dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej na realizację zadania pn. Obchody 500- lecia Reformacji.

8. 1000 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie "Razem" na realizację zadania pn. Zabytki i tradycje Śląska - czyli popularyzacja wiedzy o naszym regionie wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

9. 900 zł dla Stowarzyszenia Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Dla Dobra" w Pszczynie na realizację zadania pn. Warsztaty muzyki chóralnej i koncert chórów.

Inne wiadomości