Aktualności

 • Organizacje pozarządowe

  Protokół z przebiegu konsultacji

  Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Pszczyńskiego.

 • Organizacje pozarządowe

  Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim w 2016 r., Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

 • Organizacje pozarządowe

  Ślonsko rajza - regionalne podróże po kulturze

  Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ślonsko rajza - regionalne podróże po kulturze” złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Pszczynie.

 • Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne

  Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Pszczyńskiego”.

 • Organizacje pozarządowe

  Protokół z przebiegu konsultacji

  Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 • Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne

  Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

 • Organizacje pozarządowe

  Aktywny senior w różnych sferach życia

  Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny senior w różnych sferach życia” złożonej przez Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 • Organizacje pozarządowe

  Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

  Starostwo Powiatowe w Pszczynie wraz z Urzędem Miejskim w Pszczynie organizuje bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu pszczyńskiego. Głównym tematem będą zasady przygotowania oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 • Organizacje pozarządowe

  Zapraszamy do konsultacji Programu Współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO na rok 2016

  W imieniu Zespołu Konsultacyjnego, działającego przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na rzecz Projektu "Programy dla zmiany", finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do konsultacji społecznych projektu założeń współpracy NGO z Ministerstwem Gospodarki.

 • Organizacje pozarządowe

  Sięgnij po 10 tysięcy na projekt społeczny!

  Polska Spółka Gazownictwa zaprasza do udziału w konkursie „Bezpiecznie tu i tam” na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Granty w wysokości 10 000 złotych otrzymają organizacje, które opracują najciekawsze projekty społeczne przyczyniające się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz do integracji i aktywizacji mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.