Powiat pszczyński - podstrona

Aktualności

 • Organizacje pozarządowe

  Nabór członków do komisji konkursowej

  Poniżej publikujemy ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w konkursie otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 r.

 • Organizacje pozarządowe

  Komunikat dotyczący konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze oraz zmiany granic Powiatu Pszczyńskiego z Powiatem Mikołowskim

  W związku z błędną informacją w „Dzienniku Zachodnim” dodatku lokalnym „Pszczyna” informujemy, iż konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze oraz zmiany granic Powiatu Pszczyńskiego z Powiatem Mikołowskim zostaną przeprowadzone w dniach od 16.09.2013 r. do 20.09.2013 r., tak jak informowaliśmy na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz ogłoszeniach.

 • Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne

  Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2014.. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 16.09.2013 do 26.09.2013.

 • Organizacje pozarządowe

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2013 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku.

 • Organizacje pozarządowe

  Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

  Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku.

 • Organizacje pozarządowe

  Protokół z przebiegu konsultacji

  PROTOKÓŁ z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2012 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. konsultacje przeprowadzono w okresie 29.10.2012 r. do 08.11.2012 r.

 • Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne

  Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 29.10.2012 do 08.11.2012.

 • Organizacje pozarządowe

  Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

  Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację? Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji.

 • Organizacje pozarządowe

  Starostwo instytucją samorządową przyjazną organizacjom pozarządowym

  31 maja br. Starostwo Powiatowe w Pszczynie zdobyło tytuł „Instytucji Samorządowej Przyjaznej Organizacjom Pozarządowym”. Powiat Pszczyński od września 2011 roku brał udział w projekcie „Szkoła Partnerstwa” realizowanym przez Fundację Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja z Bielska - Białej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 • Organizacje pozarządowe

  Powiatowa rada ds. osób niepełnosprawnych

  Zgodnie z art. 44c pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm./ oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 62, poz. 560/ do zadań Starosty należy powoływanie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

 • Organizacje pozarządowe

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 lutego 2012 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2012 roku.