Powiat pszczyński - podstrona

Aktualności

  • Organizacje pozarządowe

    Informacja o wynikach konsultacji społecznych

    Poniżej publikujemy protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok”.

  • Organizacje pozarządowe

    Konsultacje społeczne

    Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 21.02.2011 do 01.03.2011. Powyższe propozycje można dostarczyć albo przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: promocja@powiat.pszczyna