Aktualności

 • Organizacje pozarządowe

  Pomoc dla organizacji - jak działać zgodnie z prawem

  Stowarzyszenie Klon/Jawor przygotowało bezpłatną internetową aplikację www.standardy.ngo.pl, która pozwala szybko sprawdzić, czy w organizacji przestrzegane są przepisy oraz podpowiada, jakie sprawy formalne należy uporządkować - narzędzia samooceny spełniania standardów formalno-prawnych.

 • Organizacje pozarządowe

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 lutego 2014 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2014 roku.

 • Organizacje pozarządowe

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2014 roku

  Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2014 roku w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

 • Organizacje pozarządowe

  Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

  Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2014 roku.

 • Organizacje pozarządowe

  Protokół z przebiegu konsultacji

  Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

 • Organizacje pozarządowe

  Nabór członków do komisji konkursowej

  Poniżej publikujemy ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w konkursie otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 r.

 • Organizacje pozarządowe

  Komunikat dotyczący konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze oraz zmiany granic Powiatu Pszczyńskiego z Powiatem Mikołowskim

  W związku z błędną informacją w „Dzienniku Zachodnim” dodatku lokalnym „Pszczyna” informujemy, iż konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze oraz zmiany granic Powiatu Pszczyńskiego z Powiatem Mikołowskim zostaną przeprowadzone w dniach od 16.09.2013 r. do 20.09.2013 r., tak jak informowaliśmy na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz ogłoszeniach.

 • Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne

  Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2014.. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 16.09.2013 do 26.09.2013.

 • Organizacje pozarządowe

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2013 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku.

 • Organizacje pozarządowe

  Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

  Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku.

 • Organizacje pozarządowe

  Protokół z przebiegu konsultacji

  PROTOKÓŁ z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2012 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. konsultacje przeprowadzono w okresie 29.10.2012 r. do 08.11.2012 r.

 • Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne

  Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 29.10.2012 do 08.11.2012.