Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu pszczyńskiego

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu pszczyńskiego” złożonej przez Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego w Pszczynie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego w Pszczynie, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty (do 9 stycznia 2017 r.), osobiście w formie pisemnej w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 (pokój nr 8) lub drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).
Formularz zgłaszania uwag dostępny jest w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) lub na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl

Oferta - Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu pszczyńskiego, format pliku: PDF, rozmiar: 795.28 KB

Formularz zgłaszania uwag - Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu pszczyńskiego, format pliku: DOCX, rozmiar: 13.5 KB

Inne wiadomości