Ogólne

Punkty nieodpłatnych porad prawnych w powiecie pszczyńskim

W czasie pandemii nieodpłatna pomoc prawna udzielana była telefonicznie. Teraz porady udzielane są także stacjonarnie w punktach zlokalizowanych w każdej gminie.

5 lipca punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego wznowiły stacjonarną działalność. W dalszym ciągu możliwe jest także uzyskanie porady przez telefon, przy użyciu komunikatora internetowego lub emaila.

Aby uzyskać poradę, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 32 449 23 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz ustalić termin. Zgłoszenie można wysłać także mailowo (niepelnosprawni@powiat.pszczyna.pl) lub umówić się na poradę osobiście w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, ul. Antesa 11, pokój nr 1 (obok kaplicy szpitalnej).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie są udzielane mieszkańcom, których nie stać na prawnika. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w ostatnim roku nie zatrudniali żadnych pracowników.

Na terenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa. Szczególne zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 określa specjalne zarządzenie.

Do pobrania:

Zarządzenie Starosty Pszczyńskiego z 30 czerwca 2021 r., format pliku: DOCX, rozmiar: 20.3 KB

[Treść ulotki:]

SKORZYSTAJ BEZPŁATNIE
z poradnictwa obywatelskiego
z pomocy prawnej
z mediacji

ZAPISY TELEFONICZNE 32 449 23 78
W czasie obowiązywania stanu epidemii stacjonarna działalność punktów pomocy została zawieszona do odwołania. W tym czasie pomoc można uzyskać w formie zdalnej tj. porady prawne udzielane są za pomocą telefonu, maila lub innego komunikatora.

PUNKTY POMOCY PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE „DOGMA” NA TERENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

Punkt Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
lokal biurowy nr 10 ul. Centralna 57, Kobiór

 • Poniedziałek i piątek 16.00 - 20.00

Punkt Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
lokal biurowy nr 22, ul. Ogrodowa, Suszec

 • Wtorek 07.30 - 11.30
 • Środa 14.00 - 18.00
 • Czwartek 10.00 - 14.00

Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej
lokal biurowy przy ul. Poprzecznej 1, Wola

 • Poniedziałek 13.00 - 17.00
 • Wtorek 11.00 - 15.00
 • Czwartek 08.00 - 12.00

Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Uzdrowiskowa 61, Goczałkowice -Zdrój

 • Środa i piątek 11.00 - 15.00

Zadanie publiczne finansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Pszczyńskiego.

JAK ZAPISAĆ SIĘ I SKORZYSTAĆ Z USŁUG?

 1. ZAPISZ SIĘ TELEFONICZNIE
  • Zapisy pod numerem 32 449 23 78
 2. PRZYGOTUJ SIĘ DO ROZMOWY
  • zbierz dokumenty związane ze sprawą,
  • spisz pytania, które zadasz prawnikowi,
  • przygotuj coś do robienia notatek,
  • miej pod ręką adres e-mail (swój lub kogoś bliskiego) na wypadek gdyby okazał się potrzebny do kontaktu.
 3. OCZEKUJ NA KONTAKT OD PRAWNIKA
  • bądź gotowy w umówionym terminie,
  • dokładnie i szczerze przedstaw sprawę,
  • wysłuchaj porady i zapisz ważne kwestie,
  • nie bój się pytać i prosić o powtórzenie.

ZALETY PORAD UDZIELANYCH NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Nie ryzykujesz zarażenia koronawirusem.
 2. Możesz skorzystać z usług w dowolnym miejscu i terminie np. późnym wieczorem, także w trakcie kwarantanny czy izolacji.
 3. Dużo łatwiej możesz o coś dopytać i umówić się na kolejną rozmowę.
 4. Jakość usług zdalnych jest taka sama jak tych udzielanych osobiście.

MASZ PYTANIA?
Zadzwoń pod numer infolinii 79 88 69 599. Rozwiejemy Twoje wątpliwości

[Koniec treści ulotki.]

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu 32 449 23 78 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pszczyńskiego starostwa), bądź elektronicznie: niepelnosprawni@powiat.pszczyna.pl - w wiadomości prosimy podać dane do kontaktu telefonicznego.

Plakat przedstawia czarną słuchawkę telefoniczną, znak paragrafu oraz zieloną otwartą dłoń. Zamieszczone są na nim informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej.

[Treść plakatu:]

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatna mediacja i edukacja prawna

Masz problemy prawne, rodzinne lub inne kłopoty życiowe? Do Twojej dyspozycji, bezpłatnie pozostają nasi prawnicy i doradcy obywatelscy. Zadzwoń i dowiedz się więcej 32 44 92 378.

Szczegółowe informacje można uzyskać na www.powiat.pszczyna.pl
w zakładce „Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej” lub www.bip.powiat.pszczyna.pl otwiera się w nowym oknie w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Prawna” oraz na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl otwiera się w nowym oknie

Projekt finansowany z Budżetu Państwa na zlecenie Powiatu Pszczyńskiego.

[Koniec treści plakatu.]

Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych na terenie każdej z gmin. Organizacją tej pomocy zajmuje się powiat pszczyński.

Od 4 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ciężar organizacji punktów prawnych spoczywa na powiatach.

pomoc prawna

W powiecie pszczyńskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest na terenie każdej gminy: w Pszczynie oraz Pawłowicach - pięć dni w tygodniu, przez cztery godziny dziennie, w Suszcu i Woli, trzy dni w tygodniu, a w Goczałkowicach-Zdroju i Kobiórze - dwa razy w tygodniu.

Część punktów prowadzona jest przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, a część przez organizacje pozarządowe, które zajmują się udzielaniem porad prawnych (wyłonione na podstawie otwartych konkursów ofert).

Od początku 2020 roku prócz nieodpłatnej pomocy prawnej, mieszkańcy mogą korzystać także z bezpłatnych mediacji. Na terenie powiatu mediacje udzielane są we wszystkich punktach, w każdej z gmin.

Harmonogram oraz rozmieszczenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie pszczyńskim w 2021 r.:

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 32 44 92 378
(w czasie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, porady będą udzielane telefonicznie).

PUNKT NR I: lokal biurowy przy ul. 3 Maja 15, 43-200 Pszczyna

Poniedziałek 12.00 - 16.00
Pomocy udziela: radca prawny Agnieszka Nowakowska - Długosz
Wtorek 8.00 - 12.00
Pomocy udziela: adwokat Małgorzata Pieczka
Środa 14.00 - 18.00
Pomocy udziela: radca prawny (mediator) Iwona Plinta-Kiera
Czwartek 8.00 - 12.00
Pomocy udziela: adwokat Małgorzata Nowok
Piątek 8.00 - 12.00
Pomocy udziela: radca prawny Karolina Gasz - Solich

PUNKT NR II: lokal biurowy nr 201 w Domu Kultury w Pawłowicach na Osiedlu przy ul. Wojska Polskiego 11, 43-250 Pawłowice (GOK)

Poniedziałek 9.00 - 13.00
Pomocy udziela: adwokat Małgorzata Nowok
Wtorek 15.00 - 19.00
Pomocy udziela: adwokat (mediator) Izabela Lach - Barteczka
Środa 9.00 - 13.00
Pomocy udziela: radca prawny Michał Karst
Czwartek 9.00 - 13.00
Pomocy udziela: adwokat Przemysław Gątarz
Piątek 15.00 - 19.00
Pomocy udziela: radca prawny (mediator) Piotr Banach

PUNKT NR III: Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Gmina Kobiór: lokal biurowy przy ul. Centralnej 57, 43-210 Kobiór
(były Hotel Robotniczy, wejście od strony stawu, parter)

Pomocy udziela: Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA
Poniedziałek 16.00 - 20.00
Piątek 16.00 - 20.00

Gmina Suszec: lokal biurowy nr 22, przy ul. Ogrodowej, 43-267 Suszec (GOK)
Pomocy udziela: Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA
Wtorek 07.30 - 11.30
Środa 14.00 - 18.00
Czwartek 10.00 - 14.00

PUNKT NR IV: Nieodpłatna pomoc prawna

Gmina Miedźna: lokal biurowy przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola
Pomocy udziela: Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA
Poniedziałek 13.00 - 17.00
Wtorek 11.00 - 15.00
Czwartek 08.00 - 12.00

Gmina Goczałkowice-Zdrój: lokal biurowy, przy ul. Uzdrowiskowej 61,
43-230 Goczałkowice -Zdrój (GOK)

Pomocy udziela: Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA
Środa 11.00 - 15.00
Piątek 11.00 - 15.00

Kto otrzyma darmową pomoc prawną?
Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • sporządzeniu projektu pisma w sprawach w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje: spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni, będący również mediatorami, natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Są to w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Po udzielonej poradzie prawnej osoba uprawniona może anonimowo wyrazić swoją opinię na temat udzielonej jej porady. Można to zrobić, wypełniając część B Karty Pomocy, którą otrzymuje od osoby udzielającej jej porady, a następnie wrzucając do zamkniętej, nieprzezroczystej urny znajdującej się w punkcie.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, a w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. Sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

UWAGA! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, także poza punktem albo za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Plakat przedstawiający informacje na temat umów zawieranych na odległość.

[Treść plakatu:]

Prawnicy, doradcy obywatelscy oraz mediatorzy ze Stowarzyszenia „DOGMA” są do Państwa dyspozycji w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Zapraszamy do kontaktu pod nr infolinii 79 88 69 599 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00.

Umowa zawarta na odległość
Jest to umowa zawierana z konsumentem za pomocą środków komunikowania się na odległość tj. Internet czy telefon i niezwiązana z prowadzeniem przez niego przedsiębiorstwa.

 • Sprzedający musi jasno poinformować o zasadach zakupu (koszt, dostawa), odstąpienie od umowy i zwrotu.
 • Można od niej odstąpić zwykle w ciągu 14 dni (najczęściej od dnia dostarczenia towaru) - gdy sprzedawca nie poinformuje o tym prawie, wydłuża się ono do 12 miesięcy.
 • Od niektórych umów nie można odstąpić np. w przypadku rzeczy wytwarzanych na zamówienie.
 • Jeśli umowa wiąże się z obowiązkiem zapłaty, to musimy wyraźnie się na to zgodzić.
 • Jedna marka może mieć różne zasady w sklepach internetowych i stacjonarnych.

Zapisy na bezpłatne, zdalne porady prawne i obywatelskie w powiecie pszczyńskim, tel. 32 449 23 78.

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Pszczyńskiego.

[Koniec treści plakatu.]

Materiały do pobrania:

Władza rodzicielska, format pliku: DOCX, rozmiar: 15.55 KB
Zachowek, format pliku: DOCX, rozmiar: 14.49 KB

Więcej materiałów informacyjnych można znaleźć na stronie internetowej otwiera się w nowym oknie lub portalu społecznościowym Facebook otwiera się w nowym oknie Stowarzyszenia Dogma.

Do pobrania:

Informacje ogólne, format pliku: DOCX, rozmiar: 103.02 KB
Regulamin zgłoszeń wizyt na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego., format pliku: DOCX, rozmiar: 106.51 KB
Zasady organizacji spotkania mediacyjnego., format pliku: DOCX, rozmiar: 108.52 KB
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - dostępna - czerwiec 2021, format pliku: DOCX, rozmiar: 63.67 KB
Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2021, format pliku: DOCX, rozmiar: 16.25 KB
Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, format pliku: DOCX, rozmiar: 48.14 KB
Karta pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, format pliku: DOCX, rozmiar: 68.5 KB
Klauzula informacyjna - obowiązek informacyjny RODO, format pliku: DOCX, rozmiar: 22.45 KB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, format pliku: DOCX, rozmiar: 15.37 KB
Nieodpłatna pomoc prawna jako pomoc de minimis, format pliku: DOCX, rozmiar: 14.46 KB

UWAGA: W dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą nieczynne.

Inne wiadomości