Wydział Komunikacji i Transportu

Prawa jazdy - bilet „A”

Rejestracja pojazdów - bilet „B”

Odbiór dowodu rejestracyjnego - bilet „C”

Inne sprawy - bilet „I”