Powiat pszczyński - podstrona

Wydanie / przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 19

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

 1. ukończyła 21 lat;
 2. posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii;
 3. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 4. uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 5. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 6. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego.

Do wydania zezwolenia należy mieć ze sobą:

 • orzeczenie lekarskie;
 • orzeczenie psychologiczne;
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzające, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, i mieszkasz na terenie Powiatu Pszczyńskiego, w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie wybierz konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Zobacz jakie to proste! W umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 2.
Starosta w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą, wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.

Opłata za wydanie / przedłużenie zezwolenia wynosi:
50,00 zł.

Wpłat można dokonywać za pomocą karty płatniczej lub telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu. Można również przed wizytą w urzędzie wykonać wpłatę na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym):

nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001

Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:

 1. A1, A2 i A;
 2. B1, B i B+E;
 3. C1, C1+E, C, C+E;
 4. D1, D1+E, D i D+E.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Pliki do pobrania

powrót