Wydanie / przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 23

Ze względu na pandemię koronawirusa, aby załatwić sprawę w urzędzie, należy wcześniej zarezerwować wizytę:

 1. Wydział Komunikacji i Transportu; Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Terenowy Punkt Paszportowy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

  Wizyta w urzędzie w celu załatwienia spraw w tych wydziałach możliwa wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu za pomocą e-kolejki:

  Rezerwacja może być dokonana:

  • najwcześniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
  • najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty
  • termin wizyty musi zostać potwierdzony, do 1 godz. od zarezerwowania poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail. Po tym czasie rezerwacja niepotwierdzona PRZEPADA. W przypadku, gdy email nie został znaleziony w skrzynce odbiorczej, należy sprawdzić folder SPAM
  • prawidłowo dokonana rezerwacja zostanie potwierdzona informacją wysłaną na podany adres mailowy
  • do stanowiska należy zgłosić się z biletem (pobranym z biletomatu nie wcześniej, niż 15 minut przed wyznaczoną godziną), prawidłowo wypełnionym wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami. W przypadku braku wniosku sprawy nie będą mogły być załatwiane
  • płatność możliwa tylko kartą płatniczą lub telefonem
 2. Sprawy w pozostałych wydziałach starostwa można załatwiać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty - Wykaz numerów telefonów do wydziałów

Na terenie urzędu prosimy Klientów o:

 • dezynfekcję rąk po wejściu do budynku,
 • zasłanianie ust i nosa
 • korzystanie z oznakowanych miejsc siedzących i stojących

Szczegóły: Zarezerwuj wizytę przed przyjściem do urzędu

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

 1. ukończyła 21 lat;
 2. posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii;
 3. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 4. uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 5. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 6. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego.

Do wydania zezwolenia należy mieć ze sobą:

 • orzeczenie lekarskie;
 • orzeczenie psychologiczne;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, i mieszkasz na terenie Powiatu Pszczyńskiego, zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste!
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 3.
Starosta w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą, wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.

Opłata za wydanie / przedłużenie zezwolenia wynosi:
50,00 zł.

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:

 1. A1, A2 i A;
 2. B1, B i B+E;
 3. C1, C1+E, C, C+E;
 4. D1, D1+E, D i D+E.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Pliki do pobrania

powrót