Powiat pszczyński - podstrona

Wydanie decyzji na nadanie i nabicie numeru nadwozia/podwozia/ramy

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Starosta wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych, między innymi, w przypadku pojazdu:

  • odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
  • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub podczas naprawy;
  • zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.

Okoliczności, o których mowa powyżej, powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego.
Opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

KROK 1.
Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie wybierz konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Zobacz jakie to proste! W umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 2.
Jeżeli chcesz przygotować wniosek o nadanie i nabicie numeru nadwozia/podwozia/ramy w domu i wiesz, jak wypełnić wniosek, to pobierz go poniżej.

Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.
Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Komunikacji chętnie Ci pomogą i wypełnisz wniosek bezpośrednio na stanowisku.

Pamiętaj ! Jeżeli pojazd jest już zarejestrowany na 2 osoby (lub więcej), to przychodzą do urzędu obie osoby (lub wszyscy) lub jedna z pisemnym upoważnieniem od drugiej (od pozostałych).

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Opłata za wydanie decyzji o nadanie i nabicie numeru nadwozia/podwozia/ramy wynosi 10 zł.

Wpłat z tytułu wydania decyzji administracyjnej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540

Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Pamiętaj! Nadanie „nowego” numeru nadwozia/podwozia/ramy wiąże się z wymianą dowodu rejestracyjnego oraz naniesieniem adnotacji do karty pojazdu, jeżeli była wydana.

Jak dokonać zmiany numeru nadwozia/podwozia/ramy w dowodzie rejestracyjnym, sprawdź w procedurze „Zmiana danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym”.

Pliki do pobrania

powrót