Rejestracja nowego pojazdu

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Rejestracji pojazdu dokonuje się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania właściciela (dla osób prawnych: siedziby).
W celu zarejestrowania pojazdu nowego fabrycznie, należy do rejestracji przedłożyć dokumenty otrzymane przy zakupie w salonie sprzedaży.

Sprawdź, czy posiadasz takie dokumenty, jak:

  • Faktura zakupu z salonu sprzedaży;
  • Wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym informacje o pojeździe;
  • Oświadczenie dot. recyklingu (oświadczenie to może być zawarte na fakturze);
  • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub oświadczenie z salonu sprzedaży, że są w posiadaniu kopii tego dokumentu (oświadczenie to może być zawarte na fakturze) - dotyczy samochodów osobowych;
  • Dowód odprawy celnej przywozowej lub adnotację na fakturze z datą i numerem dokumentu celnego oraz nazwą organu, który dokonał odprawy celnej, w przypadku pojazdów wyprodukowanych w krajach spoza UE.

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie wybierz konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Zobacz jakie to proste! W umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 2.
Jeżeli chcesz przygotować wniosek o rejestrację w domu lub już rejestrowałeś/aś pojazd i wiesz, jak wypełnić wniosek, to pobierz go poniżej.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.

Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Komunikacji chętnie Ci pomogą i wypełnisz wniosek bezpośrednio na stanowisku podczas rejestracji.

Opłata za rejestrację wynosi:

  • 161,50 zł - w przypadku samochodu osobowego i ciężarowego / ciągnika siodłowego
  • 121,50 zł - w przypadku motocykla / ciągnika rolniczego / przyczepy / naczepy
  • 111,50 zł - w przypadku motoroweru

Wpłat z tytułu w/w opłaty można dokonywać za pomocą karty płatniczej lub telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu. Można również przed wizytą w urzędzie wykonać wpłatę na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Jeżeli pojazd ma być zarejestrowany na 2 osoby (lub więcej), to przychodzą do urzędu obie osoby (lub wszyscy) lub jedna z pisemnym upoważnieniem od drugiej (od pozostałych).

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 UWAGA! TEN RACHUNEK SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO UISZCZANIA OPŁATY SKARBOWEJ!
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Po zarejestrowaniu pojazdu właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne max. 30 dni), które podlega zwrotowi w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego.

Po zarejestrowaniu pojazdu należy go w tym samym dniu ubezpieczyć i ubezpieczenie OC mieć do wglądu w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego.

Pliki do pobrania

powrót