Powiat pszczyński - podstrona

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Wtórnik dowodu rejestracyjnego można wydać w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego. W przypadku kradzieży dowodu rejestracyjnego nie jest konieczne uzyskanie zaświadczenia z Policji.

Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.
Składając wniosek wnioskodawca musi okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz w przypadku utraty dowodu osobistego należy uzyskać nowy dowód lub potwierdzenie zameldowania z Urzędu Miasta lub swojego Urzędu Gminy.
Jeżeli w Centralnej Ewidencji Pojazdów nie widnieje informacja o ważnym terminie kolejnego badania technicznego, to konieczne będzie przed rozpoczęciem załatwiania sprawy w urzędzie uzyskanie odpisu z ostatniego badania technicznego w stacji kontroli pojazdów.

KROK 1.
Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie wybierz konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Zobacz jakie to proste! W umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 2.
Jeżeli chcesz przygotować wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w domu i wiesz, jak wypełnić wniosek, to pobierz poniżej.
Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Komunikacji chętnie Ci pomogą i wypełnisz wniosek bezpośrednio na stanowisku podczas rejestracji.

KROK 3
Należy pamiętać, że wniosek musi zawierać oświadczenie podpisane przez właściciela / współwłaściciela w sprawie utraty lub kradzieży dowodu rejestracyjnego.

Pamiętaj ! Sprawę wtórnika dowodu rejestracyjnego może załatwić jeden z właścicieli, składając oświadczenie, iż działa za zgodą współwłaścicieli.

Opłata za wydanie wtórnika dowodu wynosi - w przypadku wszystkich pojazdów:

  • 54,00 zł - bez wydania pozwolenia czasowego
  • 72,50 zł - z wydaniem pozwolenia czasowego

Wpłat z tytułu w/w opłaty można dokonywać za pomocą karty płatniczej lub telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu. Można również przed wizytą w urzędzie wykonać wpłatę na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się, sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem.

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 UWAGA! TEN RACHUNEK SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO UISZCZANIA OPŁATY SKARBOWEJ!
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Pamiętaj ! Po zarejestrowaniu pojazdu właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne max. 30 dni), które podlega zwrotowi w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego.

Pliki do pobrania

powrót