Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 23, 25.

Ze względu na pandemię koronawirusa, aby załatwić sprawę w urzędzie, należy wcześniej zarezerwować wizytę:

 1. Wydział Komunikacji i Transportu; Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Terenowy Punkt Paszportowy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

  Wizyta w urzędzie w celu załatwienia spraw w tych wydziałach możliwa wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu za pomocą e-kolejki:

  Rezerwacja może być dokonana:

  • najwcześniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
  • najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty
  • termin wizyty musi zostać potwierdzony, do 1 godz. od zarezerwowania poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail. Po tym czasie rezerwacja niepotwierdzona PRZEPADA. W przypadku, gdy email nie został znaleziony w skrzynce odbiorczej, należy sprawdzić folder SPAM
  • prawidłowo dokonana rezerwacja zostanie potwierdzona informacją wysłaną na podany adres mailowy
  • do stanowiska należy zgłosić się z biletem (pobranym z biletomatu nie wcześniej, niż 15 minut przed wyznaczoną godziną), prawidłowo wypełnionym wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami. W przypadku braku wniosku sprawy nie będą mogły być załatwiane
  • płatność możliwa tylko kartą płatniczą lub telefonem
 2. Sprawy w pozostałych wydziałach starostwa można załatwiać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty - Wykaz numerów telefonów do wydziałów

Na terenie urzędu prosimy Klientów o:

 • dezynfekcję rąk po wejściu do budynku,
 • zasłanianie ust i nosa
 • korzystanie z oznakowanych miejsc siedzących i stojących

Szczegóły: Zarezerwuj wizytę przed przyjściem do urzędu

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Czasowego wycofania z ruchu można dokonać dla następujących pojazdów:

 1. samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
 2. ciągników samochodowych
 3. pojazdów specjalnych
 4. autobusów.

Wycofania pojazdów z ruchu dokonuje się na okres nie mniej niż 2 miesiące i nie więcej niż 24 miesiące.
Okres ten może zostać przedłużony, lecz łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu.

Czasowo wycofać można jedynie w urzędzie, w którym pojazd został ostatnio zarejestrowany.

Z uwagi, iż na okres czasowego wycofania dowód rejestracyjny i tablice są przechowywane w urzędzie w depozycie, właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić pojazdowi wycofanemu z ruchu postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.

Pierwszy etap - aby czasowo wycofać pojazd z ruchu, należy do Wydziału Komunikacji dostarczyć następujące dokumenty:

 • Dowód rejestracyjny;
 • Tablice rejestracyjne;
 • Kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się z dowodem rejestracyjnym i kartą pojazdu do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste!
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 3.
Jeżeli chcesz przygotować wniosek o czasowe wycofanie z ruchu i wiesz, jak wypełnić wniosek to pobierz go poniżej. Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.

Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Komunikacji chętnie Ci pomogą i wypełnisz wniosek bezpośrednio na stanowisku podczas rejestracji.

Opłata za czasowe wycofanie z ruchu wynosi:

 • Za uzyskanie czasowego wycofania z ruchu na okres 2 miesięcy należy wnieść opłatę w wys. 80 zł
 • W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o: 4 zł (od 3 do 12 miesiąca), 2 zł (od 13 do 24 miesiąca) i 0,25 zł (od 25 do 48 miesiąca).

Wpłat z tytułu w/w opłaty można dokonywać za pomocą karty płatniczej lub telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu. Można również przed wizytą w urzędzie wykonać wpłatę na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym).
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Jeżeli pojazd jest zarejestrowany na 2 osoby lub więcej, to przychodzą do urzędu obie osoby (lub wszyscy) lub jedna z pisemnym upoważnieniem od drugiej (od pozostałych).

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)
nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 UWAGA! TEN RACHUNEK SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO UISZCZANIA OPŁATY SKARBOWEJ!
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Po wycofaniu pojazdu z ruchu właściciel otrzymuje decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu, która podlega zwrotowi w dniu przywrócenia pojazdu do ruchu.

Drugi etap - aby przywrócić pojazd do ruchu po upływie czasowego wycofania lub skrócić okresu czasowego wycofania, należy do Wydziału Komunikacji dostarczyć:

 • Decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu;
 • Kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się z decyzją i kartą pojazdu do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste!
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 3.
Po złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.

Zanim upłynie pełny, wnioskowany termin czasowego wycofania z ruchu, można go skrócić, składając odręcznie napisane pismo z prośbą o przywrócenie do ruchu, dołączając otrzymaną decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu.

Po zakończeniu okresu czasowego wycofania można odebrać zdeponowany w urzędzie dowód rejestracyjny i tablice, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie upłynął termin ważności badań technicznych, w przeciwnym razie należy przedłożyć zaświadczenie o aktualnym badaniu okresowym pojazdu.
W tym celu może być konieczne uzyskanie najpierw tablic tymczasowych na dojazd na przegląd techniczny. Sprawdź, jak uzyskać tablice tymczasowe w procedurze „tablice tymczasowe” otwiera się w nowym oknie.

W przypadku sprzedaży pojazdu wycofanego z ruchu, właściciel przekazuje nowemu nabywcy decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (zamiast dowodu rejestracyjnego i tablic).

Pliki do pobrania

powrót