Powiat pszczyński - podstrona

Zastaw rejestrowy

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Wpisanie lub skreślenie zastawu rejestrowego można dokonać jedynie w urzędzie, który wydał dowód rejestracyjny.
Zastaw rejestrowy jest wpisywany w formie adnotacji: „Na pojeździe ustanowiony jest zastaw rejestrowy na rzecz…” .

W przypadku wygaśnięcia zastawu właściciel może złożyć wniosek o skreślenie adnotacji. Jeżeli następuje równocześnie zmiana innych danych znajdujących się poza adnotacjami dowodu rejestracyjnego, może okazać się konieczna wymiana dowodu rejestracyjnego.

Dokumenty, które należy przedłożyć w Wydziale Komunikacji:

  • w przypadku wpisywania zastawu: aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu zastawu;
  • w przypadku wykreślania zastawu: prawomocne postanowienie sądu prowadzącego rejestr zastawów o wykreśleniu zastawu;
  • dowód rejestracyjny.

KROK 1.
Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie wybierz konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Zobacz jakie to proste! W umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 2.
W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przez pracownika.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.

Wpis lub skreślenie zastawu nie podlega opłacie.

Sprawę wpisu lub skreślenia adnotacji dotyczącej zastawu może załatwić jeden z właścicieli.
W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się, sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem.

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 UWAGA! TEN RACHUNEK SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO UISZCZANIA OPŁATY SKARBOWEJ!

Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Pliki do pobrania

powrót