Powiat pszczyński - podstrona

Odbiór dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

W ramach podwyższenia jakości usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie od dnia 01 czerwca 2012 r. funkcjonuje System Wysyłania Powiadomień SMS / E - mail.
Każda osoba ubiegająca się o wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu zostanie powiadomiona krótką wiadomością o tym, że dokument jest gotowy do odbioru. Usługa jest bezpłatna, a warunkiem skorzystania z niej jest podanie we wniosku o rejestrację pojazdu lub wydanie dowodu rejestracyjnego, numeru telefonu komórkowego lub adresu e - mail. Usługa nie obejmuje numerów telefonów stacjonarnych.

KROK 1.
Po otrzymaniu SMS lub wiadomości E - mail, wybierz konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie Zobacz jakie to proste! W umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 2.
Przygotuj do zwrotu pozwolenie czasowe, do wglądu ubezpieczenie OC, a w przypadku rejestracji warunkowej - brakujące w dniu rejestracji dokumenty.

Jeżeli pojazd został zarejestrowany na 2 osoby lub więcej, to przychodzą do urzędu obie osoby (lub wszyscy) lub jedna z pisemnym upoważnieniem od drugiej (od pozostałych).

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Jeżeli w dniu rejestracji zostało dołączone do akt upoważnienie, to nie trzeba przynosić nowego w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego, pod warunkiem, że odbiera ta sama osoba, co rejestrowała pojazd.

Pozwolenie czasowe podlega zwrotowi w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego.

Na stronie InfoCar otwiera się w nowym oknie można samodzielnie znaleźć informację o stanie produkcyjnym dowodu rejestracyjnego.

Pliki do pobrania

powrót