Powiat pszczyński - podstrona

Profil kandydata na kierowcę

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 19

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę jest niezbędne do ubiegania się o wydanie lub rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami. Stanowi podstawę do przystąpienia do szkolenia, następnie do zapisu na egzamin państwowy.

Ubiegając się o profil kandydata na kierowcę, należy mieć ze sobą:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  • orzeczenie psychologiczne - w przypadku kategorii C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E, o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
  • fotografię (kolorową o wymiarach 35 x 45 mm, nie starszą niż 6 miesięcy, twarz w pozycji frontalnej, tak aby zajmowała około 70-80% fotografii),
  • pisemną zgodę rodzica / opiekuna, jeżeli Kandydat nie ma 18 lat,
  • prawo jazdy,
  • dowód osobisty,
  • kartę pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - dotyczy cudzoziemców.

Po zdanym egzaminie należy uiścić opłatę 100,00 zł.

Opłatę należy wnieść na konto:
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001

Dowód wpłaty należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komunikacja@powiat.pszczyna.pl

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, i mieszkasz na terenie Powiatu Pszczyńskiego, w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie wybierz konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Zobacz jakie to proste! W umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 2.
Jeżeli chcesz przygotować wniosek o wydanie krajowego prawa jazdy w domu i wiesz, jak go wypełnić, to pobierz go poniżej.
Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Komunikacji chętnie Ci pomogą i wypełnisz wniosek bezpośrednio na stanowisku podczas zakładania profilu kandydata na kierowcę.

Sprawę załatwia osobiście osoba, dla której będzie zakładany Profil.

Pliki do pobrania

powrót