Tablice tymczasowe

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Ze względu na pandemię koronawirusa, aby załatwić sprawę w urzędzie, należy wcześniej zarezerwować wizytę:

 1. Wydział Komunikacji i Transportu; Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Terenowy Punkt Paszportowy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

  Wizyta w urzędzie w celu załatwienia spraw w tych wydziałach możliwa wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu za pomocą e-kolejki:

  Rezerwacja może być dokonana:

  • najwcześniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
  • najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty
  • termin wizyty musi zostać potwierdzony, do 1 godz. od zarezerwowania poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail. Po tym czasie rezerwacja niepotwierdzona PRZEPADA. W przypadku, gdy email nie został znaleziony w skrzynce odbiorczej, należy sprawdzić folder SPAM
  • prawidłowo dokonana rezerwacja zostanie potwierdzona informacją wysłaną na podany adres mailowy
  • do stanowiska należy zgłosić się z biletem (pobranym z biletomatu nie wcześniej, niż 15 minut przed wyznaczoną godziną), prawidłowo wypełnionym wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami. W przypadku braku wniosku sprawy nie będą mogły być załatwiane
  • płatność możliwa tylko kartą płatniczą lub telefonem
 2. Sprawy w pozostałych wydziałach starostwa można załatwiać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty - Wykaz numerów telefonów do wydziałów

Na terenie urzędu prosimy Klientów o:

 • dezynfekcję rąk po wejściu do budynku,
 • zasłanianie ust i nosa
 • korzystanie z oznakowanych miejsc siedzących i stojących

Szczegóły: Zarezerwuj wizytę przed przyjściem do urzędu

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Wniosek składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania (dla osób prawnych: siedziby) właściciela.
Tablice tymczasowe wydawane są na dojazd na przegląd techniczny, na wywóz pojazdu za granicę lub na przejazd z miejsca zakupu do miejsca rejestracji lub na badania homologacyjne pojazdu na wniosek jednostki badawczej producenta pojazdu.

Tablice tymczasowe wydawane są na okres nieprzekraczający 30 dni. Po upływie ważności tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe muszą być zwrócone do urzędu, które je wydał (z wyjątkiem tablic wydanych na wywóz pojazdu za granicę).

Opłata za wydanie tablic tymczasowych nie obejmuje ubezpieczenia pojazdu - ubezpieczenia pojazdu można dokonać w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

W celu rejestracji czasowej, aby otrzymać tablice tymczasowe, należy przedłożyć te same dokumenty, co do rejestracji „właściwej”, czyli:

 • Dowód rejestracyjny;
 • Kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • Umowę kupna-sprzedaży / Umowę darowizny / Umowę zamiany / Fakturę zakupu / Rachunek, itp.;
 • Tablice rejestracyjne - każde nawet SPS..., do depozytu;
 • Ubezpieczenie OC do wglądu (może być od poprzedniego właściciela).

Dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

 • Umowa kupna-sprzedaży / Faktura zakupu / Rachunek, itp. wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego, jeśli jest w obcym języku;
 • Dowód rejestracyjny wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego;
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej;
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z krajów UE - dotyczy samochodu osobowego, "czterokołowca" lub "czterokołowca lekkiego";
 • Oświadczenie sprowadzającego pojazd, że pojazd został sprowadzony do kraju bez tablic rejestracyjnych;
 • Dowód wpłaty opłaty recyklingowej w wys. 500 zł (dot. pojazdów do 3,5 t).

W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych, którego właściciel wystąpi o tablice tymczasowe na dojazd do stacji kontroli pojazdów celem uzyskania zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego, niemożliwa jest rejestracja warunkowa.

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się z do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste!
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 3.
Jeżeli chcesz przygotować wniosek o czasową rejestrację w domu lub już rejestrowałeś/aś pojazd i wiesz, jak wypełnić wniosek, to pobierz go poniżej.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą ważny dowód osobisty.
Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Komunikacji chętnie Ci pomogą i wypełnisz wniosek bezpośrednio na stanowisku podczas rejestracji.

Opłata za rejestrację wynosi:

 • 62,00 zł - w przypadku samochodu osobowego i ciężarowego / ciągnika siodłowego
 • 40,75 zł - w przypadku przyczepy
 • 37,75 zł - w przypadku motoroweru / motocykla / ciągnika rolniczego

Wpłat z tytułu w/w opłaty można dokonywać za pomocą karty płatniczej lub telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu. Można również przed wizytą w urzędzie wykonać wpłatę na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Jeżeli pojazd ma być zarejestrowany na 2 osoby lub więcej, to przychodzą do urzędu obie osoby (lub wszyscy) lub jedna z pisemnym upoważnieniem od drugiej (od pozostałych).

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 UWAGA! TEN RACHUNEK SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO UISZCZANIA OPŁATY SKARBOWEJ!
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Pamiętaj ! Po zarejestrowaniu pojazdu właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne max. 30 dni), które podlega zwrotowi wraz z tablicami tymczasowymi w dniu rejestracji „właściwej” lub najpóźniej do 30 dni.

Pamiętaj ! Po zarejestrowaniu pojazdu należy go w tym samym dniu ubezpieczyć i ubezpieczenie OC mieć do wglądu w dniu rejestracji „właściwej”.

Pamiętaj ! Do zarejestrowania pojazdu na „stałe” tablice, należy przynieść wszystkie dokumenty, które były dostarczane do rejestracji „czasowej”.

W przypadku wywozu pojazdu za granicę opłata za rejestrację wynosi:

 • 112,00 zł - w przypadku samochodu osobowego i ciężarowego / ciągnika siodłowego
 • 65,75 zł - w przypadku przyczepy
 • 55,75 zł - w przypadku motoroweru / motocykla / ciągnika rolniczego

Wpłat z tytułu w/w opłaty można dokonywać za pomocą karty płatniczej lub telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu. Można również przed wizytą w urzędzie wykonać wpłatę na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

W przypadku rejestracji czasowej pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu w celu umożliwienia odpowiednich badań opłata za rejestrację wynosi:

 • 406,00 zł - w przypadku samochodu osobowego i ciężarowego / ciągnika siodłowego
 • 391,00 zł - w przypadku przyczepy
 • 388,00 zł - w przypadku motoroweru / motocykla / ciągnika rolniczego

Wpłat z tytułu w/w opłaty można dokonywać za pomocą karty płatniczej lub telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu. Można również przed wizytą w urzędzie wykonać wpłatę na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Pliki do pobrania

powrót