Powiat pszczyński - podstrona

Wydanie kserokopii dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Kserokopia dowodu rejestracyjnego nie jest dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu i nie może też stanowić podstawy do rejestracji pojazdu zamiast dowodu rejestracyjnego (np. gdy jest zatrzymany przez Policję).

Kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego najczęściej jest wydawana właścicielowi na wniosek celem okazania w towarzystwie ubezpieczeniowym w przypadku kolizji i zatrzymania przez Policję dowodu rejestracyjnego.

Nie jest możliwe wydanie kserokopii, jeżeli dokument (oryginał) nie znajduje się w aktach pojazdu lub gdy dowód rejestracyjny nie wpłynął do urzędu jako zatrzymany przez Policję.

KROK 1.
Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie wybierz konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Zobacz jakie to proste! W umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 2.
W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przez pracownika.

Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.
„Zwykła” kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego nie podlega opłacie.
Uwierzytelniona kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego podlega opłacie 10 zł (5 zł za stronę).
Sprawę uzyskania kserokopii dowodu lub pozwolenia może załatwić jeden z właścicieli.

W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się, sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem.

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Opłata za wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu lub pozwolenia wynosi 10 zł.

Wpłat z tytułu wydania dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Pliki do pobrania

powrót