Powiat pszczyński - podstrona

Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w powiecie pszczyńskim

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Rejestracji pojazdu dokonuje się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania właściciela (dla osób prawnych: siedziby).
W celu przerejestrowania pojazdu zarejestrowanego Powiecie Pszczyńskim, należy do rejestracji przedłożyć dokumenty otrzymane przy zakupie, tj.:

 • Dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym;
 • Umowę kupna-sprzedaży / Umowę darowizny / Umowę zamiany / Fakturę zakupu / Rachunek, itp.;
 • Tablice rejestracyjne
 • Ubezpieczenie OC do wglądu (może być od poprzedniego właściciela).

Z dniem 04 września 2022r. zgodnie z art. 12 Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ust. 4 - Właściciel pojazdu, który posiada kartę pojazdu albo jej wtórnik, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów:

 1. zachowuje tę kartę albo jej wtórnik albo
 2. zwraca tę kartę albo jej wtórnik do starosty.

W przypadku, gdy minął termin ważności badania technicznego, należy udać się na stację kontroli pojazdów celem wykonania badania okresowego przed zgłoszeniem się do rejestracji.

W przypadku braku ubezpieczenia OC, należy pojazd ubezpieczyć przed zgłoszeniem się do rejestracji.

Tablice rejestracyjne o numerze SPS… zostają, ale trzeba je przynieść do Starostwa celem zmiany znaku legalizacyjnego, pod warunkiem, gdy:

 • tablice (tablicę) rejestracyjne są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a;
 • tablice są utrzymane w należytym stanie i czytelne.

W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu:

 1. wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny;
 2. dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych;

bez konieczności wydawania pozwolenia czasowego, gdy spełnione są jednocześnie następujące warunki (art. 74 ust. 2d ustawy Prawo o ruchu drogowym):

 • pojazd był ostatnio zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a właściciel pojazdu albo podmiot, składając wniosek o rejestrację pojazdu, wnioskują o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego;
 • organ rejestrujący pozytywnie zweryfikował w dniu złożenia wniosku o rejestrację pojazdu dane zawarte w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym w centralnej ewidencji pojazdów;
 • w dowodzie rejestracyjnym jest miejsce na dokonanie przez organ rejestrujący adnotacji o treści: "W dniu... złożono wniosek o rejestrację pojazdu w...." oraz wpisanie daty i nazwy urzędu obsługującego organ dokonujący adnotacji.

Gdy nie zostaną spełnione powyższe warunki, organ rejestrujący wyda pozwolenie czasowe.

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie wybierz konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy. Zobacz jakie to proste! W umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 2.
Jeżeli chcesz przygotować wniosek o rejestrację w domu lub już rejestrowałeś/aś pojazd i wiesz, jak wypełnić wniosek, to pobierz go poniżej.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.
Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Komunikacji chętnie Ci pomogą i wypełnisz wniosek bezpośrednio na stanowisku podczas rejestracji.

Opłata za rejestrację wynosi:

 • 66,50 zł w przypadku wszystkich pojazdów - bez konieczności wydawania pozwolenia czasowego
 • 80,00 zł - w przypadku wszystkich pojazdów - z powodu konieczności wydania pozwolenia czasowego
 • 160,00 zł - w przypadku samochodu posiadającego czarne tablice
 • 120,00 zł - za rejestrację przyczepy, naczepy, motocykla lub ciągnika rolniczego, posiadającego czarną tablicę
 • 110,00 zł - za rejestrację motoroweru posiadającego czarną tablicę

Wpłat z tytułu ww. opłaty można dokonywać za pomocą karty płatniczej lub telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu. Można również przed wizytą w urzędzie wykonać wpłatę na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Jeżeli pojazd ma być zarejestrowany na 2 osoby lub więcej, to przychodzą do urzędu obie osoby (lub wszyscy) lub jedna z pisemnym upoważnieniem od drugiej (od pozostałych).

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 UWAGA! TEN RACHUNEK SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO UISZCZANIA OPŁATY SKARBOWEJ!
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Do czasu odbioru nowego dowodu rejestracyjnego, właściciel pojazdu posługuje się dowodem rejestracyjnym z adnotacją o złożonym wniosku o rejestrację pojazdu, który podlega zwrotowi w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego.

Po zarejestrowaniu pojazdu, w przypadkach, w których zostanie wydane właścicielowi pozwolenie czasowe (ważne max. 30 dni), podlega ono zwrotowi w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego.

Pliki do pobrania

powrót