Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Dowód rejestracyjny zatrzymany przez Policję można odebrać w urzędzie, w którym pojazd został ostatnio zarejestrowany (czyli nie decyduje o tym adres zamieszkania ostatniego właściciela).

W przypadku odbioru zatrzymanego dowodu rejestracyjnego wpis do dowodu rejestracyjnego o kolejnym terminie badania okresowego (jeżeli zostało wykonane) może dokonać jedynie stacja kontroli pojazdów, w której wykonano badanie.

Jeżeli dowód rejestracyjny zatrzymano ze względu na nieczytelność, może być konieczna wymiana dowodu rejestracyjnego PATRZ - Wymiana dowodu rejestracyjnego.

Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym skończyły się miejsca na pieczątki, a dowód zatrzymano za brak terminu następnego badania technicznego, może być konieczna wymiana dowodu rejestracyjnego PATRZ - Wymiana dowodu rejestracyjnego.

Dowód rejestracyjny zatrzymany przez Policję można odebrać na podstawie następujących dokumentów:

  • zaświadczenie z badania technicznego potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (z wynikiem pozytywnym, dopuszczające pojazd do ruchu);
  • pokwitowanie potwierdzające zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez Policję;
  • aktualna polisa OC, jeśli dowód rejestracyjny zatrzymano za brak OC;
  • W przypadku, gdy nowy właściciel nie zarejestrował jeszcze na siebie pojazdu: oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu) potwierdzające kolejno nabycie pojazdu od właściciela, na którego pojazd był ostatnio zarejestrowany, aż do ostatniego (czyli aktualnego) właściciela;

KROK 1.
Wybierz konkretny dzień i godzinę załatwienia sprawy w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie Zobacz jakie to proste! W umówionym terminie zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 2.
Jeżeli chcesz przygotować wniosek o zwrot dowodu w domu i wiesz, jak go wypełnić, to pobierz go poniżej.

KROK 3.
W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przez pracownika.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego nie podlega opłacie.

Pamiętaj! Sprawę odbioru zatrzymanego dowodu rejestracyjnego może załatwić jeden z właścicieli.
W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się, sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem.

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu decyzji administracyjnej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540

Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Pliki do pobrania

powrót