Powiat pszczyński - podstrona

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz ewidencja gruntów i budynków

Narady koordynacyjne

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej/gleboznawcza klasyfikacja

Referat Gospodarki Nieruchomościami