Najem, dzierżawa, użyczenie, trwały zarząd lub inne udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu pszczyńskiego

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 12

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Najem lub dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa dokonać można w Starostwie Powiatowym, właściwym dla położenia nieruchomości.

W tym celu należy złożyć wniosek skierowany do Starosty Pszczyńskiego.

KROK 1.
Z wnioskiem zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
Udaj się do pokoju nr 12 na parterze.

KROK 2.
Wniosek można również przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, na parterze.

OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sprawa zostaje załatwiona niezwłocznie:

  • w ciągu 21 dni od podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu nieruchomości do najmu lub dzierżawy,
  • w terminie ustawowym w przypadku postępowania przetargowego,
  • po uzyskaniu zgody wojewody (w przypadku kolejnej umowy lub umowy dłuższej niż trzyletnia).

INFORMACJE DODATKOWE:
Kontakt: tel. (32) 44 92 335
fax. (32) 44 92 365

powrót