Ustalenie opłaty rocznej oraz inne terminu uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu pszczyńskiego

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 12

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Zmiany terminu uiszczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa lub Powiatu Pszczyńskiego, dokonać można w Starostwie Powiatowym, właściwym dla położenia nieruchomości.

W tym celu należy złożyć odpowiednie dokumenty:

  • wniosek o ustalenie innego terminu uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem;
  • informacja przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311);
  • dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową wnioskodawcy, tj. sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości lub zeznania PIT za okres ostatnich 3 lat;
  • wnioskodawca powinien posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości.

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
Udaj się do pokoju nr 12 na parterze.

KROK 2.
Dokumenty można również

  • przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
  • złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, na parterze.

OPŁATY:
Postępowanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sprawa zostaje załatwiona w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

INFORMACJE DODATKOWE:
Kontakt: tel. (32) 44 92 335 lub (32) 44 92 342
fax. (32) 44 92 365

powrót