Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 12

Ze względu na pandemię koronawirusa, aby załatwić sprawę w urzędzie, należy wcześniej zarezerwować wizytę:

 1. Wydział Komunikacji i Transportu; Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Terenowy Punkt Paszportowy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

  Wizyta w urzędzie w celu załatwienia spraw w tych wydziałach możliwa wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu za pomocą e-kolejki w internetowym systemie rezerwacji kolejki otwiera się w nowym oknie

  Rezerwacja może być dokonana:

  • najwcześniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
  • najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty
  • termin wizyty musi zostać potwierdzony, do 1 godz. od zarezerwowania poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail. Po tym czasie rezerwacja niepotwierdzona PRZEPADA. W przypadku, gdy email nie został znaleziony w skrzynce odbiorczej, należy sprawdzić folder SPAM
  • prawidłowo dokonana rezerwacja zostanie potwierdzona informacją wysłaną na podany adres mailowy
  • do stanowiska należy zgłosić się z biletem (pobranym z biletomatu nie wcześniej, niż 15 minut przed wyznaczoną godziną), prawidłowo wypełnionym wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami. W przypadku braku wniosku sprawy nie będą mogły być załatwiane
  • płatność możliwa tylko kartą płatniczą lub telefonem
 2. Sprawy w pozostałych wydziałach starostwa można załatwiać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty - Wykaz numerów telefonów do wydziałów

Na terenie urzędu prosimy Klientów o:

 • dezynfekcję rąk po wejściu do budynku,
 • zasłanianie ust i nosa
 • korzystanie z oznakowanych miejsc siedzących i stojących

Szczegóły: Zarezerwuj wizytę przed przyjściem do urzędu

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Czynności związane z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości można dokonać w Starostwie Powiatowym, właściwym dla położenia nieruchomości.

W tym celu należy złożyć odpowiednie dokumenty:

 • wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości;
 • dokumenty z rokowań przeprowadzonych z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie określonych wyżej prac.

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Wymagane dokumenty można:

 • złożyć w pokoju numer 12 (parter) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, przy ul. 3 Maja 10,
 • przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna,
 • złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w budynku przy ul. 3 Maja 10 (parter).

OPŁATY:
Postępowanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sprawa zostaje załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

INFORMACJE DODATKOWE:
Kontakt: tel. (32) 44 92 335
Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, pokój 12 (parter)

powrót