Wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencji gruntów, budynków, lokali lub wydanie fragmentu mapy

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 17

Ze względu na pandemię koronawirusa, aby załatwić sprawę w urzędzie, należy wcześniej zarezerwować wizytę:

 1. Wydział Komunikacji i Transportu; Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Terenowy Punkt Paszportowy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

  Wizyta w urzędzie w celu załatwienia spraw w tych wydziałach możliwa wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu za pomocą e-kolejki w internetowym systemie rezerwacji kolejki otwiera się w nowym oknie

  Rezerwacja może być dokonana:

  • najwcześniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
  • najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty
  • termin wizyty musi zostać potwierdzony, do 1 godz. od zarezerwowania poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail. Po tym czasie rezerwacja niepotwierdzona PRZEPADA. W przypadku, gdy email nie został znaleziony w skrzynce odbiorczej, należy sprawdzić folder SPAM
  • prawidłowo dokonana rezerwacja zostanie potwierdzona informacją wysłaną na podany adres mailowy
  • do stanowiska należy zgłosić się z biletem (pobranym z biletomatu nie wcześniej, niż 15 minut przed wyznaczoną godziną), prawidłowo wypełnionym wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami. W przypadku braku wniosku sprawy nie będą mogły być załatwiane
  • płatność możliwa tylko kartą płatniczą lub telefonem
 2. Sprawy w pozostałych wydziałach starostwa można załatwiać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty - Wykaz numerów telefonów do wydziałów

Na terenie urzędu prosimy Klientów o:

 • dezynfekcję rąk po wejściu do budynku,
 • zasłanianie ust i nosa
 • korzystanie z oznakowanych miejsc siedzących i stojących

Szczegóły: Zarezerwuj wizytę przed przyjściem do urzędu

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Fragment mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub topograficznej, a także informacje w formie wypisu z ewidencji gruntów, budynków i lokali, można uzyskać w Starostwie Powiatowym, właściwym dla położenia nieruchomości.

Aby otrzymać wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków, wypis z kartoteki lokali bądź dokumentację do celów prawnych (wypis z wyrysem), należy złożyć wniosek i, w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest właściciel, przedłożyć odpowiednie dokumenty:

 • upoważnienie do pobrania dokumentu od właściciela nieruchomości,
 • udokumentowany interes prawny
 • wnioskodawca powinien posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości.

Aby otrzymać fragment mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub orientacyjnej (topograficznej) należy złożyć odpowiedni wniosek (do pobrania poniżej). Fragment mapy można otrzymać w formie papierowej lub cyfrowej.

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Pobierz bilet w BILETOMACIE (znajduje się on na parterze siedziby Starostwa Powiatowego w Pszczynie, naprzeciwko drzwi głównych) i oczekuj na zaproszenie do wskazanego stanowiska - pokój 17 (parter).

KROK 3.
Jeżeli chcesz przygotować wniosek o zmianę w domu, możesz pobrać go poniżej. Po wypełnieniu wniosku możesz:

 • zostawić go, wraz z wymaganymi dokumentami, w Punkcie Obsługi Klienta, na parterze,
 • wysłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie- ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.

Możesz również złożyć wniosek w formie elektronicznej, poprzez platformę SEKAP.
Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Geodezji pomogą Ci wypełnić go na miejscu.

Pliki do pobrania

powrót