Powiat pszczyński - podstrona

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 12

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Czynności związane z odszkodowaniem za wywłaszczoną nieruchomość można dokonać w Starostwie Powiatowym, właściwym dla położenia nieruchomości.

W tym celu należy złożyć odpowiednie dokumenty:

  • wniosek o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość;
  • dokumenty stanowiące dowód, że wnioskodawca był właścicielem wywłaszczonej nieruchomości oraz nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania.

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Wymagane dokumenty można:

  • złożyć w pokoju numer 12 (parter) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, przy ul. 3 Maja 10,
  • przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna,
  • złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w budynku przy ul. 3 Maja 10 (parter).

OPŁATY:
Postępowanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sprawa zostaje załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

INFORMACJE DODATKOWE:
Kontakt: tel. (32) 44 92 335

powrót