Powiat pszczyński - podstrona

Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 13

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Zaświadczenia i informacje z bazy danych ewidencji gruntów o posiadaniu lub nieposiadaniu nieruchomości gruntowych na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów, budynków w okresie od jej założenia (od roku 1969) do chwili obecnej, można otrzymać w Starostwie Powiatowym właściwym dla położenia nieruchomości.

W celu otrzymania zaświadczenia należy złożyć wniosek.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości.

[b]KROK 1.
Zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
Udaj się do pokoju nr 13 na parterze.

KROK 2.
Jeżeli chcesz przygotować wniosek w domu, możesz pobrać go poniżej. Po wypełnieniu wniosku możesz:

  • zostawić go, wraz z wymaganymi dokumentami, w Punkcie Obsługi Klienta, na parterze,
  • wysłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie- ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.

Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Geodezji pomogą Ci wypełnić go na miejscu.
W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, należy okazać upoważnienie od właściciela nieruchomości. Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dzieciom, wnukom, rodzicom, czy dziadkom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny, bądź osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)
ING Bank Śląski w Pszczynie
50 1050 1070 1000 0001 0136 6540

Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy dołączyć do wniosku.

INFORMACJE DODATKOWE:
Kontakt: tel. (32) 44 92 341

Pliki do pobrania

powrót