Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 13

Ze względu na pandemię koronawirusa, aby załatwić sprawę w urzędzie, należy wcześniej zarezerwować wizytę:

 1. Wydział Komunikacji i Transportu; Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Terenowy Punkt Paszportowy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

  Wizyta w urzędzie w celu załatwienia spraw w tych wydziałach możliwa wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu za pomocą e-kolejki w internetowym systemie rezerwacji kolejki otwiera się w nowym oknie

  Rezerwacja może być dokonana:

  • najwcześniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
  • najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty
  • termin wizyty musi zostać potwierdzony, do 1 godz. od zarezerwowania poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail. Po tym czasie rezerwacja niepotwierdzona PRZEPADA. W przypadku, gdy email nie został znaleziony w skrzynce odbiorczej, należy sprawdzić folder SPAM
  • prawidłowo dokonana rezerwacja zostanie potwierdzona informacją wysłaną na podany adres mailowy
  • do stanowiska należy zgłosić się z biletem (pobranym z biletomatu nie wcześniej, niż 15 minut przed wyznaczoną godziną), prawidłowo wypełnionym wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami. W przypadku braku wniosku sprawy nie będą mogły być załatwiane
  • płatność możliwa tylko kartą płatniczą lub telefonem
 2. Sprawy w pozostałych wydziałach starostwa można załatwiać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty - Wykaz numerów telefonów do wydziałów

Na terenie urzędu prosimy Klientów o:

 • dezynfekcję rąk po wejściu do budynku,
 • zasłanianie ust i nosa
 • korzystanie z oznakowanych miejsc siedzących i stojących

Szczegóły: Zarezerwuj wizytę przed przyjściem do urzędu

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Zaświadczenia i informacje z bazy danych ewidencji gruntów o posiadaniu lub nieposiadaniu nieruchomości gruntowych na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów, budynków w okresie od jej założenia (od roku 1969) do chwili obecnej, można otrzymać w Starostwie Powiatowym właściwym dla położenia nieruchomości.

W celu otrzymania zaświadczenia należy złożyć wniosek.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości.

[b]KROK 1.
Zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
Udaj się do pokoju nr 13 na parterze.

KROK 2.
Jeżeli chcesz przygotować wniosek w domu, możesz pobrać go poniżej. Po wypełnieniu wniosku możesz:

 • zostawić go, wraz z wymaganymi dokumentami, w Punkcie Obsługi Klienta, na parterze,
 • wysłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie- ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.

Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Geodezji pomogą Ci wypełnić go na miejscu.
W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, należy okazać upoważnienie od właściciela nieruchomości. Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dzieciom, wnukom, rodzicom, czy dziadkom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny, bądź osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)
ING Bank Śląski w Pszczynie
50 1050 1070 1000 0001 0136 6540

Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy dołączyć do wniosku.

INFORMACJE DODATKOWE:
Kontakt: tel. (32) 44 92 341

Pliki do pobrania

powrót