Powiat pszczyński - podstrona

Uzgodnienia projektów

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / poziom -1, pokój nr 018

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Czynności związane z uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu w danym powiecie wiążą się z oddaniem projektu w Starostwie Powiatowym (w wersji papierowej lub elektronicznej), właściwym dla położenia nieruchomości, której robota dotyczy. W wersji elektronicznej należy dokonać czynności przez Portal Projektanta otwiera się w nowym oknie.

W celu złożenia projektu do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • mapa orientacyjna;
 • mapy z projektem - projekt wkreślony na minimum 2 oryginały aktualnej mapy do celów projektowych lub sporządzony na "planie sytuacyjnym" sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
  Na mapach wymagane są:

  • wkreślony obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego,
  • punkty osnowy geodezyjnej,
  • przebieg dotychczas uzgodnionych projektów na naradach koordynacyjnych
 • wykaz współrzędnych projektowanych urządzeń (edytowalny plik .txt (kolejność: numer x y) na płycie CD lub plik .dxf, .dwg wpasowany w obowiązujący układ współrzędnych „2000" (na płycie CD lub wysłany e-mailem);
 • opcjonalnie uzgodnienia branżowe, warunki przyłączenia lub dodatkowe dokumenty mogące mieć znaczenie dla uzgadnianego projektu

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
W związku z tym, iż narady odbywają się elektronicznie nie ma terminów posiedzeń zespołu koordynującego - projekt po złożeniu, sprawdzeniu kompletności i opłaceniu jest wstawiany do systemu narad na okres od 5 do 10 dni celem rozpatrzenia.

KROK 2.
Jeśli nie korzystasz z Portalu Projektanta, złóż dokumentację w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.

OPŁATY:

 1. Sieć uzbrojenia terenu:
  • pierwsza sieć /bez względu na długość i ilość odcinków/ 150,00 zł
  • każda kolejna sieć 105,00 zł
 2. Przyłącza:
  • pierwszy rodzaj przyłączy 105,00 zł
  • każdy kolejny rodzaj przyłącza 73,50 zł

Dokument obliczenia opłaty za naradę koordynacyjną jest przesyłane e-mailem na adres podany na wniosku lub jest dostępny w Portalu Projektanta (w przypadku wniosków elektronicznych). Sprawy nieopłacone przed naradą koordynacyjną nie będą rozpatrywane.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W terminie do 14 dni od daty zakończenia narady wnioskodawca otrzymuje opinię i  odpis z narady koordynacyjnej w postaci pisemnej lub w postaci elektronicznej w Portalu Projektanta.

INFORMACJE DODATKOWE:

Kontakt: tel. (32) 44 92 364
Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, pokój nr 018 (poziom -1, obok biura ubezpieczeń) zudp@powiat.pszczyna.pl

powrót